comunicació

definició d'eixos temàtics

En la planificació educativa els docents han d'ordenar els coneixements amb una certa coherència, ja que en cas contrari els diferents temes es presentarien sense cap connexió. En aquest sentit, un eix temàtic actua com un guió bàsic que aporta una certa unitat a temes diferents, però amb algunes connexions.

Un eix temàtic és un conjunt de continguts i disciplines afins. D'aquesta manera, cadascuna de les àrees d'estudi es relaciona amb les altres perquè totes comparteixen un mateix pla o eix. Aquesta manera d'ordenar i entendre el coneixement és especialment útil perquè permet connectar diferents matèries.

Des del punt de vista de la planificació educativa, la idea d‟eix temàtic serveix per organitzar un programa d‟estudis en diferents mòduls i per avaluar els èxits acadèmics dels estudiants. A la terminologia educativa la idea d'eix temàtic constitueix un aspecte fonamental per a qüestions metodològiques i didàctiques en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

En poques paraules, es tracta de saber què cal ensenyar i com s'han d'organitzar les diferents àrees del coneixement.

Dos exemples il·lustratius

Un estudiant ha d'adquirir coneixements a l'àrea de matemàtiques i aquests es presenten en un eix temàtic format per les disciplines següents: geometria, estadística, àlgebra i càlcul.

En estadística l'estudiant s'ha de familiaritzar amb continguts específics, com ara la interpretació de diagrames, anàlisi de variables i fonaments de probabilitat.

En geometria s'espera que l'estudiant tingui coneixements sobre el càlcul d'àrees i perímetres en figures geomètriques diferents i que conegui el pla cartesià.

A les àrees d'àlgebra i càlcul hi ha continguts sobre conjunts naturals, successions, límits, etc.

A l'estudi de la geografia d'un país es podria utilitzar el següent eix temàtic: definició i exemples de mapa físic i mapa polític, components naturals, components econòmics, infraestructures i aspectes relacionats amb la població.

El concepte d'eix temàtic és vàlid per als projectes educatius als museus

A la majoria de museus hi ha un enfocament educatiu a través del qual es transmeten coneixements sobre un conjunt de matèries.

Els visitants d'un museu de ciències naturals podrien observar uns continguts didàctics ordenats pel següent eix temàtic: classificació dels éssers vius, la cèl·lula com a unitat fonamental de la vida i les diferents formes de reproducció. Aquest exemple d‟eix temàtic permet al visitant seguir una pauta al‟hora d‟assimilar uns coneixements.

Foto: Fotolia - rwgusev

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found