general

definició de context

El terme de context és àmpliament utilitzat en la nostra llengua i ens permet referir a tot allò que envolta tant físicament simbòlicament un esdeveniment o esdeveniment, en tant, és això el que ens permet interpretar i comprendre un fet donat, ja sigui el seu context simbòlic o material.

Mentrestant, el context s'hagi conformat per un conjunt de situacions, fenòmens i circumstàncies que es combinen en un moment i un lloc específic de la història i que tenen evidents conseqüències sobre els successos que prenen lloc dins dels seus límits espai-temporals, a més de permetre'ns la comprensió eficaç del missatge. Si bé la seva definició pot esdevenir complicada perquè es tracta d'un concepte extremadament abstracte, el que és central d'aquesta paraula és que suposa l'especificitat dels fenòmens ja que aquests s'han combinat de manera única i irrepetible per tenir influència en el que hi passa.

La noció de context està típicament associada a les ciències socials en què els fenòmens de tipus històric, socials, econòmics, psicològics o antropològics no poden ser completament aïllats del medi en el qual es donen o es van donar, que és el mateix a dir que no poden ser compresos sense tenir en compte el context en què es van produir. En aquest sentit, arriscar aquesta possibilitat de comprensió aïllada implicaria no contemplar tots els elements que exerceixen influència sobre el fenomen o situació en si, aconseguint llavors una anàlisi esbiaixada o incompleta i en moltes situacions errònia.

En canvi, aquesta situació pot no ser sempre present en les ciències naturals o matemàtiques en les quals els elements estudiats poden ser analitzats en condicions d'aïllament (com les que es reprodueixen en un laboratori).

Les circumstàncies que formen cada tipus de context són en general molt específiques i si bé es poden repetir en altres moments o llocs, és gairebé impossible que totes s'agrupin de la mateixa manera, que tinguin el mateix lloc o importància que en altres casos, i també, que generin exactament els mateixos resultats. El context llavors ha de ser analitzat acuradament com una realitat altament específica i no comparable a d'altres en què els fenòmens que se succeeixen estan profundament influïts i determinats.

L'acció de contextualitzar implica aleshores posar 'en context' una situació que és rebuda de manera aïllada i separada de tots aquells elements que l'envolten i que hi influeixen. Així, és normal utilitzar aquesta frase quan s'analitza una font o un document que ens arriba de manera aïllada però el significat de la qual és el resultat d'un moment i espai específics.

Molts esdeveniments que s'han produït al llarg de la història de la humanitat no podrien comprendre's, explicar-se sense el seu context corresponent, és a dir, si no s'esmenta el context en el qual es van produir i que en la majoria dels casos ha estat el mateix el que ha donat pas a la successió dels mateixos difícilment ho puguem comprendre.

Per exemple, la Revolució Francesa, un dels esdeveniments socials i polítics més transcendents de la història i que tantes conseqüències va generar no es podria explicar sense el corresponent context en què es va produir: amb un règim monàrquic imperant que no coincidia per la rigidesa que emanava amb un escenari de canvis; l'aparició d'un nou segment social com va ser la burgesia, que ostentava un important poder econòmic però a qui se li esquivaven drets polítics i llavors va començar a demanar-los més fèrriament; les classes populars van començar a manifestar el seu descontentament popular davant el seu empobriment i davant les despeses desmesurades per part de la monarquia; la difusió de les idees de la Il·lustració que justament plantejaven el camí cap a una nova forma de govern més participativa; la crisi econòmica que esdevingué una mala collita agrícola.

La importància del context en la comunicació

Moltes vegades es passa per alt la seva anàlisi però el context és una qüestió que sempre ha de ser considerada quan es parla amb un altre individu perquè a les diferències culturals que puguin existir entre els interlocutors també us haurem de sumar les variants en una mateixa llengua i els usos i costums. Per exemple, en alguna cultura és habitual que la gent se saludi amb un petó a la galta encara que no es conegui i en altres tal fet pot ser considerat com un excés de confiança.

Una cosa semblant pot passar amb la pròpia llengua, per exemple, en una determinada classe social es poden utilitzar determinades paraules o codis que fora d'ella i en una altra classe poden resultar ofensius o inadequats.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found