general

definició d'implementar

La paraula implementar permet expressar la acció de posar en pràctica, mesures i mètodes, entre d'altres, per concretar alguna activitat, pla o missió, en altres alternatives.

La d'implementar és una paraula que forma part del nostre llenguatge quotidià i que aleshores com a tal la solem emprar en diversos contextos i àmbits.

A la nostra vida quotidiana quan posem en marxa alguna nova acció; en una empresa, quan es disposa l'aplicació d'un pla per aconseguir augmentar les vendes; en matèria política, quan un govern decideix donar-li pas a una mesura tendent a disminuir l'alt índex d'atur, com ara la creació de mil nous llocs de treball, entre d'altres.

Aleshores, en l'àmbit de la política és un dels contextos en què és més freqüent sentir parlar d'implementar, i com indicàrem recentment consisteix en la instal·lació i el compliment d'una política pública que es decideix amb la missió de solucionar algun aspecte o millorar la realitat d'un altre.

Ara bé, allò que s'implementa, abans de convertir-se en una qüestió concreta, passa per una sèrie de fases, és a dir, primer sorgeix de les idees dels funcionaris públics que tenen la responsabilitat de pensar polítiques públiques que produeixin canvis i millores per al sector en el qual es troben treballant. En tant, una vegada que aquestes idees són aprovades per les autoritats pertinents segueixen el seu curs per assolir un marc legal que les instal·li definitivament i també que garanteixi la seva observació i compliment, i en cas contrari, del seu incompliment, imposar un càstig pel mateix.

I en un altre context en què és habitual l'ús de la paraula implementar és en el de la informàtica, ja que s'hi utilitza el terme per designar la concreció d‟una individualització de tipus tècnic, tal és el cas d‟un programa. Bona part de les implementacions en aquest àmbit són un estàndard.