ciència

definició de sociologia

Ciència social per excel·lència que estudia les relacions entre persones i amb la societat

La sociologia és la ciència social per excel·lència que s'ocupa de l'estudi de les relacions entre els individus i les lleis que les regulen en el marc de les societats humanes.

L'objecte d'estudi són bàsicament els grups socials, entesos aquests com el conjunt dindividus que conviuen agrupats en diferents tipus dassociacions humanes en el marc duna comunitat. Aleshores, la Sociologia s'ocuparà d'analitzar les diverses formes internes d'organització que poden presentar-los, les relacions que entre si mantenen els seus components i amb el sistema dins del qual es troben inserits i finalment el grau de cohesió que existeix a l'estructura social de la qual formen part.

Els homes marcats per la societat i viceversa

Els homes naixem dins una societat determinada que serà la que marcarà l'acció dels seus components i així mateix el seu destí, perquè en aquesta influència que exerceix sobre els seus integrants els inculca valors, maneres de comportar-se, creences. Però també l'home amb aquests moviments que fa influirà a la pròpia societat i provocarà els famosos canvis socials.

Revolucions com la industrial i la francesa van ser alguns d'aquests canvis més marcats i rellevants i que van deixar fortes empremtes a les societats.

Interès mil·lenari pel social però Auguste Comte desenvolupa formalment la sociologia

Però és clar, tot això ho sabem concretament avui que ja és ciència la Sociologia, però, des de molt de temps abans que aquesta es convertís en tal i hi hagués un nom que la designés, ja es feien descripcions i s'estudiaven als diferents pobles, les relacions que mantenien entre si els seus components i els seus costums. Per exemple, el pensador Herodoto, ja al segle V A.C. havia efectuat concrets i complets estudis sobre diferents poblacions humanes i les seves maneres de relacionar-se més tradicionals.

No obstant això, caldria esperar diversos segles més perquè la qüestió es formalitzi i tots parlin de la sociologia com la ciència social per excel·lència.

Mentrestant, seria el Filòsof Auguste Comte, que al segle XIX quan va presentar el seu curs sobre Filosofia Positiva li donaria finalment la forma final al concepte de Sociologia que avui tots disposem.

Aleshores, va ser Comte qui va imposar la denominació de sociologia per cridar a la ciència els focus d'estudi de la qual eren els successos socials. L'observació es va instal·lar com a mètode d'anàlisi d'aquestes i seria a través d'aquesta que es podrien identificar els diversos fenòmens que se succeeixen en el pla social i formular a partir d'ells les corresponents teories i lleis.

Com a conseqüència que el mètode que imposava Comte per estudiar el teixit social era el mateix que feien servir les ciències naturals és que li agradava anomenar-la també física social.

Acabat de ser a mitjans de l'esmentat segle que la Sociologia es consolidaria com una ciència totalment autònoma; i més endavant, al segle següent, el XX, començarien a aparèixer les diferents escoles i corrents que proposarien els seus particulars punts de vistes sobre les diferents qüestions sociològiques d'interès.

Paradigmes

Entre les principals propostes o paradigmes sociològics es compten el Funcionalisme (confirma que les institucions socials són instruments que s'han desenvolupat de manera col·lectiva, expressament per satisfer les necessitats de la societat), el Marxisme (absolut faedor de la Teoria del Conflicte Social), el Interaccionisme Simbòlic (destaca el caràcter simbòlic de l'acció social), el Estructuralisme (que destaca l'estructura social) i la Teoria dels Sistemes (considera la Societat com un sistema social).

Enfocaments. Mètodes destudi

La Sociologia pot ser estudiada a través de dos enfocaments, el qualitatiu, el qual suposa descripcions detallades de les situacions, comportaments i persones i que si cal inclou el relat dels participants, en primera persona; i per altra banda el quantitatiu, que implica característiques i variables que poden ser expressades mitjançant valors numèrics i que a més permeten trobar possibles relacions per mitjà de l'anàlisi estadística.

D'altra banda, la sociologia disposa d'una varietat de branques dins del camp d'acció, la política, educativa, urbana, art, religió, industrial, entre d'altres.

Mentrestant els mètodes que aplica comprenen diverses tècniques i eines, l'observació com ja esmentem línies a dalt, recol·lecció de dades a través d'enquestes i d'entrevistes i finalment tot plegat és plasmat en gràfics per poder marcar tendències estadístiques sobre l'aspecte d'estudi o en focus.

I finalment hem de parlar d'una divisió dins de la ciència social en macrosociologia per una banda que s'ocupa d'analitzar les relacions socials a nivell nacional o superestatal, i per altra banda, microsociologia que interpreta la interrelació entre els individus i la influència del camp social en ells.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found