social

definició d'agraïment

El agraïment és el sentiment de gratitud que s'experimenta normalment com a conseqüència d'haver rebut part d'algú quelcom que s'esperava o que es necessitava, d'haver estat ajudat en alguna circumstància difícil, entre d'altres situacions.

Sentiment de notable gratitud que algú manifesta envers un altre que ho va ajudar en una circumstància complexa

Quan algú fa alguna cosa per nosaltres, aquesta actitud, comportament, genera una satisfacció enorme, molt agradable per descomptat, això desencadena el sentiment de l'agraïment, perquè es valora positivament aquest favor o benefici obtingut.

Mentre hi ha diverses maneres de manifestar-ho, la més comuna és mitjançant l'expressió del popular “gràcies”, amb un regal, un gest, un somriure, una abraçada, un petó, entre els més comuns.

Aleshores, majoritàriament, és un sentiment que aflora en els éssers humans quan s'estima algun favor o benefici rebut per part d'algú.

Aquest favor s'estima de gran ajuda perquè normalment assisteix en una situació complexa, difícil o conflictiva, per exemple, un company de feina que ens reemplaça davant de la impossibilitat d'anar a treballar perquè la nostra filla es va emmalaltir.

O simplement algú fa una cosa que ens afavoreix i això desperta l'agraïment.

També una conseqüència típica d'aquesta sensació és la de la necessitat de correspondre d'alguna manera a aquest favor o ajut rebut, com esmentem línies a dalt.

Principals manifestacions de gratitud

Així podrà expressar-se una manifestació oral simple, dient-li gràcies per tal o qual cosa, escriure's una nota expressant l'enorme satisfacció que es té per haver estat dipositari d'aquesta acció, també podrà mediar una trucada telefònica en el mateix sentit.

Altres maneres també recurrents d'agrair és fent un obsequi, fent una abraçada, una encaixada de mans, un petó, o arribat el cas tornant la mateixa gentilesa quan calgui fer-ho.

Quotidianament ens trobem amb situacions que desperten en nosaltres la necessitat d'agrair-li a l'altre i així és que hi ha expressions molt corrents que fem servir a més del famós gràcies, tal és el cas de: “molt amable, t'ho agraeixo molt, no calia que et prenguis tanta molèstia”, entre d'altres.

Hem de dir que quan algú fa alguna cosa a favor nostre cal agrair-ho de la manera que es vulgui, però cal agrair-ho perquè en cas contrari seríem molt descortesos i quedaríem molt malament amb aquesta persona, molt mal educats.

Hi ha persones que per naturalesa són agraïdes quan algú té bons gestos, i també en general a la vida, amb les coses bones que li succeeixen, i per cas, quan alguna cosa valenta els passa agraeixen a la vida estar vius, tenir feina, família, salut.

Les persones amb un perfil negatiu no solen disposar així i no són propenses a l'agraïment.

Religió: el fidel agraeix al seu déu tot el que li passa perquè ho considera responsable d'això

D'altra banda, la paraula agraïment és un terme que ostenta una presència especial en l'àmbit de la religió, atès que en aquest context resulta ser una pràctica freqüent, que el creient, el fidel, agraeixi a través d'una oració, o d'una informal xerrada amb el seu déu per haver-li concedit alguna comanda, desig, o directament per tot allò que tenen perquè consideren que això és el resultat de l'acció de Déu, entre d'altres.

Això genera al fidel un gran compromís de gratitud amb Déu, perquè considera que tot el que té a la vida els ho deu a ell.

La gent molt creient cada vegada que s'asseu a taula a menjar i abans de tastar mos li agraeix a Déu pels aliments que poden tenir a taula.

Per a la religió, la manca d'agraïment a déu és un indici clar d'una fe que no és forta.

Cal destacar, que la paraula es troba en relació amb altres conceptes que poden ser usats com a sinònims del terme que ens ocupa i viceversa, tal és el cas de: gratitud, correspondència, reconeixement....

Mentrestant, agraïment s'oposa als conceptes de desagraïment i d'ingratitud, que justament suposen allò oposat, que és l'absència d'aquest sentiment de gratitud, tot i haver rebut una mostra d'afecte, una ajuda, entre altres possibilitats.

Així mateix, a l'agraïment o absència d'aquest, se'l sol associar amb la manca d'educació d'una persona, és a dir, qui no sap agrair a aquell que l'ajuda, que li dóna una mà en alguna qüestió és un maleducat absolut.