general

definició de contextualització

La contextualització és l‟acte mitjançant el qual es prenen en anàlisi les circumstàncies d‟una situació, un esdeveniment o un fet, ja sigui aquest públic o privat. Entén un conjunt daspectes relacionats entre si. En aquest sentit, per entendre un fenomen aïllat cal explicar-ho dins una esfera més global.

Comprèn tot allò que envolta un fet, l'espai i el temps en què succeeixen aquest fet, esdeveniment, situació. Així, parlem del context de la Revolució Francesa com un espai i un temps molt conflictius en què les protestes socials per diverses raons anaven en major augment. També podem parlar del context en què es fa una xerrada, o per exemple una entrevista. Aquest seria el moment de la vida de les persones que formen part d'aquesta conversa, així com també el lloc i tot allò que la combinació d'aquestes dues qüestions pugui afegir a aquesta instància: si dues persones xerren al mig del carrer no serà igual que si el context és un de molt més formal determinat per l'ambient laboral, per exemple.

És sens dubte de gran importància tenir en compte la contextualització que es pot fer d'una situació perquè aquesta no serà igual en dos contextos diferents. Per tant, si la contextualització no ha estat pròpiament desenvolupada, pot fàcilment donar lloc a malentesos i confusions, així com també a errors científics de mala interpretació històrica (per exemple si els elements que causen l'esdevenir històric són trets i aïllats del context particular on sorgeixen).

Els fets històrics i la contextualització

Si estudiem un esdeveniment del passat, ho podem fer des de diverses perspectives possibles. De manera simplificada, podríem dir que hi caben dues opcions: comprenent el context en què es van produir els fets o descontextualitzant els fets.

Imaginem que estudiem els sacrificis humans dels asteques. Si els descontextualitzem, podrem dir que els asteques eren uns assassins que executaven sense pietat les víctimes. Tot i això, si volem comprendre realment aquest fenomen, haurem de contextualitzar-lo. En aquest sentit, els asteques adoraven el Sol com a divinitat suprema. Es pensaven que si el Sol s'apagava, la vida deixaria d'existir. En conseqüència, feien sacrificis humans per "acontentar" el Sol.

A l'anàlisi històrica es corre el risc de valorar el passat a partir de la mentalitat del present. Aquest exercici intel·lectual implica la descontextualització de la realitat històrica.

El text i el context a la literatura

Els fenòmens literaris tenen una certa semblança amb els històrics. Una novel·la romàntica del segle XlX serà compresa si el lector és capaç de valorar tot allò que envolta la novel·la (l'estil literari de l'època, la moda, els valors estètics...).

La identitat personal i la contextualització

Per comprendre una persona cal analitzar tot allò que l'envolta, és a dir, el context social. En conseqüència, podrem saber com és algú si coneixem la realitat del seu país, el nivell cultural, els lligams familiars i afectius, la classe social i el moment històric en què viu.

Informació treta de context

A l'activitat periodística els professionals informen sobre uns fets a la ciutadania. La informació hauria de ser veraç i rigorosa. Això no obstant, per explicar un esdeveniment cal contextualitzar-lo adequadament. No n'hi ha prou amb afirmar què ha passat, sinó que cal facilitar més dades: per què ha passat, amb quina finalitat o quins interessos hi ha en relació amb els fets ocorreguts.

Si no es facilita tota aquesta informació, el contingut es presenta al marge del context. El resultat final daquest plantejament periodístic té relació amb la manipulació informativa o el groguenc.

La contextualització no és només important en la ciència històrica o en les ciències socials sinó que, per contra, també és útil en les ciències dures o naturals. Això té a veure amb el fet que el creixement o el desenvolupament de la matèria no serà igual si canvia el context en què es doni, per exemple no és igual la resposta d'un element líquid davant de diferents temperatures o condicions ambientals.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found