ciència

llei d'ohm - definició, concepte i què és

La llei d'Ohm representa un element fonamental per explicar certs fenòmens relacionats amb l'electricitat. Més concretament aquesta llei estudia la relació que hi ha entre tres conceptes: la intensitat del corrent, la diferència de potencial i la resistència elèctrica. En la formulació més senzilla, aquesta llei afirma que la intensitat (anomenada I) que circula per un conductor elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial (V) i, paral·lelament, inversament proporcional a la resistència (R).

La llei d'Ohm permet explicar el fenomen del corrent elèctric

El corrent elèctric suposa el pas delectrons dun punt a un altre a través dun conducte, per exemple un fil de coure. Així, la intensitat de corrent fa referència a la quantitat delectrons que passen a través dun conductor durant un temps determinat i la seva unitat de mesura són els ampers.

La diferència de potencial, coneguda popularment com a voltatge o tensió elèctrica, és la força que permet que els electrons es puguin moure a través d'un conductor i la seva unitat de mesura és el volt.

Finalment, la resistència és la major o menor oposició que presenta un conductor determinat al pas del corrent elèctric (per exemple, un fil de coure és un bon conductor de l'electricitat i, per tant, ofereix poca resistència).

Com a conseqüència de la relació entre aquests tres conceptes, la seva formulació matemàtica és la següent: I = V/R

Aquesta senzilla fórmula explica com es relacionen el voltatge, el corrent i la resistència (la intensitat es mesura en amperes, la resistència a Ohmis i el voltatge en volts i coneixent dues d'aquestes tres dades és possible obtenir el que manca).

El descobriment de la Llei d'Ohm es va produir a principis del segle XX, una època en què ja es coneixia la generació de corrent elèctric a través de les investigacions d'Alejandro Volta. El científic alemany Georg Simon Ohm (1789-1854) va voler aprofundir en els avenços sobre el nou fluid descobert per Volta i va començar a experimentar sobre les propietats de l'electricitat utilitzant cossos metàl·lics fins que finalment va descobrir la llei que porta el seu nom.

La llei d'Ohm va ser definitivament perfeccionada per la teoria electromagnètica de Maxwell

Si bé la llei d'Ohm va suposar una aportació clau per descriure com funciona l'electricitat, cal indicar que aquesta llei no sempre es compleix, ja que Georg Simon Ohm no va considerar altres lleis que sí que intervenen en l'electricitat, les lleis de Kirchhoff. El conjunt de fenòmens elèctrics no van ser explicats fins que el científic James Clerk Maxwell va unificar l'electricitat i el magnetisme a les anomenades lleis de Maxwell.

Foto: Fotolia - kingdesigner

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found