general

definició d'estratificació

El terme estratificació fa referència a la noció d‟estrats o nivells per a diferents ordres i circumstàncies de la vida. En general, la paraula estratificació es pot utilitzar tant a les ciències naturals (quan es parla de l'estratificació de la Terra o de l'atmosfera) com a les ciències socials (quan es fa referència a l'estratificació social, per exemple).

L'estratificació suposa sempre l'existència de diferents nivells o estrats que es caracteritzen per determinats elements i que són, doncs, diferenciables de la resta dels nivells a partir d'ells. En aquest sentit, la noció d‟estratificació és una creació humana si es té en compte que el seu objectiu principal és classificar i categoritzar diversos elements, circumstàncies o fenòmens. En establir estrats, l'ésser humà pot diferenciar els diversos nivells existents per a cada circumstància i així comprendre'ls millor. Si bé les diferències entre un nivell o un estrat i un altre poden existir sense que l'home els categoritzi, no és res més que ell qui el transforma en una escala racional i més o menys lògica.

Les situacions més comunes en les quals es fa servir el terme estratificació poden fer al·lusió tant a fenòmens naturals com a fenòmens socials o humans. Per exemple, es pot trobar a l'àmbit de les mátemàtiques quan es parla d'estadístiques, oa l'àmbit de la geologia quan es parla dels diferents estrats de la Terra. L'estratificació de la matèria com ara l'aigua és un altre dels usos comuns que rep aquest terme per a les ciències naturals.

En el cas de les ciències socials i humanes, un dels usos més freqüents d‟aquest terme és quan es fa referència al‟estratificació social, aquella que ens parla de la classificació dels diferents grups socials en capes o nivells d‟acord al seu poder adquisitiu, al seu nombre, al seu coneixement o al seu nivell cultural, entre d'altres.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found