política

definició dadministració pública

La administració pública està conformada per un conjunt d'institucions i organitzacions de caràcter públic que disposen de la missió d'administrar i gestionar l'estat i alguns ens públics.

Conjunt d´institucions i organitzacions estatals que administren i gestionen ens públics

Aquestes institucions o organitzacions estan dirigides per individus i compten amb una planta de personal notable que facilita el funcionament de les diverses àrees en què normalment es troba dividida.

Nexe entre estat i ciutadania i satisfacció de les demandes del poble

Com que la seva denominació ens ho anticipa, en tractar-se d'una administració pública li correspon fer de nexe directe entre els ciutadans i el poder polític de torn, i per descomptat atendre i satisfer totes les demandes que els ciutadans puguin apropar.

Bàsicament, podríem dir que a ladministració pública li competeix tot allò que impliqui lordre públic.

Cal destacar que és el poder executiu nacional qui la regula i també hi ha alguns organismes especials que s'ocupen d'exercir el seu contralor.

Estructura i funcionament

Cada país disposa d'organismes que conformaran l'estructura bàsica i fonamental de l'administració pública i que són els que en definitiva la faran funcionar, ara bé, aquesta estructuració macro normalment es divideix en unitats més petites, situació que té com a missió fer més àgil i satisfactori el funcionament i així és que podem parlar de l'estat central, les provincials o regions i finalment els municipis o ajuntaments.

És important esmentar que l‟actuació de l‟administració a instàncies d‟un sistema democràtic es trobarà limitat i supeditat a les lleis vigents, aquest estat de coses té com a objectiu fonamental prevenir i eliminar qualsevol tipus d‟excés d‟autoritat per part dels organismes que componen la administració pública nacional, provincial o local.

Cadascun d'aquests components tindrà els seus recursos humans i financers propis que es financen a partir de la recaptació d'impostos a la ciutadania que oportunament fa les seves aportacions, i els pressupostos anuals reparteixen a cada entitat.

Si bé hi pot haver altres divisions, normalment, estan continguts dins de l'administració pública els serveis públics de salut, seguretat, educació, habitatge, transport, mitjans de comunicació, entre d'altres, sense cap mena de dubte tots aquests essencials per al creixement d'una nació .

Les prestacions d'aquests serveis són gestionats per les administracions públiques i sempre han de tenir com a nord el servei de la ciutadania i la recerca del seu benestar.

Els ciutadans hem d'interactuar assíduament amb l'administració pública i els seus organismes: quan s'efectua una consulta mèdica a un centre públic, quan renovem el document d'identitat o un altre, quan sol·licitem la butlleta de pagament d'algun impost, entre d'altres.

Dins del vast univers de l'administració pública ens trobem amb els empleats de les diverses secretàries i ministeris nacionals, els mestres que s'exerceixen en institucions educatives que depenen de l'estat, els metges que despleguen el seu rol a hospitals públics, els policies i altres forces de seguretat que componen aquesta àrea i que per cas tenen justament la finalitat de vetllar per la seguretat de tots els ciutadans del país, els organismes encarregats de la recaptació impositiva i que en definitiva comptes són els que amb aquesta acció financen l'administració pública, entre altres.

Ara bé, és important esmentar que perquè l'administració pública funcioni de manera eficient és imprescindible que els recursos materials i humans es trobin degudament distribuïts, planificats i controlats, perquè altrament caurà en un funcionament deficient que certament complicarà l'ordre i ni parlar de les finances de la nació.

Queixes per la burocràcia. Solucions

No podem defugir que en gran part del món hi ha una crítica unànime respecte de la burocràcia i la mala atenció que envolta l'administració pública, a raó de la mala atenció i de manca de recursos, per anomenar algunes queixes comunes.

En els darrers anys, els estats estan invertint més recursos per agilitzar i millorar l'atenció en general, fins i tot s'ha incorporat a la tecnologia i molts tràmits i consultes es poden fer via internet.

Aquest tipus d'administració s'oposa a la administració de tipus privat perquè justament aquesta darrera s'ocupa de planificar, controlar i dirigir l'activitat d'una empresa privada i que té com a objectiu primordial maximitzar-ne els beneficis econòmics.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found