general

definició de constitució

La constitució és la llei fonamental sobre la qual s'assenta un estat determinat amb tota la bastida jurídica. Estableix la divisió de poders amb els seus abasts alhora que garanteix drets i llibertats.

El poder amb capacitat per redactar o modificar una constitució s'anomena poder constituent. Aquest poder no s'origina en cap norma, sinó que té una naturalesa política amb la capacitat de dictar normes; la idea més estesa és que el poble és titular d'aquest poder.

Una constitució es pot classificar segons diversos criteris: segons la seva formulació pot ésser escrita o no escrita; segons el seu origen poden ser atorgades (quan un monarca les atorga), imposades (quan el parlament se les imposa al monarca), pactades (quan són fetes per consens) i aprovades per consens popular; i finalment, segons la possibilitat de ser reformades, poden ser rígides o flexibles.

La branca del dret encarregada de l'estudi dels aspectes constitucionals s'anomena dret constitucional. Així, tracta especialment sobre la formació de l'estat i els seus diferents poders, com també el seu paper davant de la ciutadania.

La base del dictamen de drets i obligacions dels ciutadans es basa d'acord amb els corrents del iusnaturalisme i el iuspositivisme. El iuspositivisme és precisament el dret produït per l'Estat, és escrit i té caràcter de llei o norma. Mentrestant, el dret natural (corrent del iusnaturalisme) és aquell inherent a tota persona, més enllà de les disposicions de l'Estat, per exemple, el dret a la vida. No necessàriament han d'estar escrits, encara que l'Estat els pot explicitar en els seus textos constitucionals. Estiguin o no escrits, l'individu en gaudeix. Des de 1948, començaran a anomenar-se “drets humans”.

L'aparició de constitucions ja es pot rastrar a l'Edat Mitjana, quan ciutats petites tenien cartes que demarcaven els drets dels ciutadans. Empero, l'origen de les formes constitucionals que es poden observar avui dia s'ha de buscar en les revolucions produïdes al segle XVIII, especialment la francesa i la nord-americana. Al segle XIX es van agregar altres revolucions, aspecte que va contribuir que es consideri de gran importància el concepte de constitucionalitat. Amb la Declaració Universal dels Drets Humans i la seva acceptació per part de les constitucions del món es va fer un altre pas important en la conformació de les actuals constitucions.

En aquest sentit, podem destacar tres “moments” o etapes rellevants pel que fa al contingut d‟aquestes lleis supremes de cada nació. Primer, el constitucionalisme clàssic, que va tenir naixement amb les Revolucions que anomenàvem abans (Francesa i dels Estats Units, principalment). En elles, els drets dels ciutadans, estaven contemplats des de l'objectivitat, és a dir, atorgava als ciutadans drets i igualtat davant la llei: de tota manera, aquesta igualtat era formal, perquè l'Estat era principalment liberalista, és a dir, no es immiscuia en la qüestió d'equitat social i els mercats tenien un rol clau. Per això, la igualtat corresponia a una concepció filosòfica que tenia poca o nul·la correspondència amb la realitat.

Tot i això, va ser amb la constitució de Mèxic i la d'Alemanya que va sorgir una nova forma: el constitucionalisme social, entre 1914 i 1917. De la mà amb la consolidació de l'Estat de Benestar, aquest assegura als ciutadans condicions dignes de vida, a relació al dret a la propietat, dret laboral, i la informació es comença a considerar un bé social. Aleshores la igualtat comença a plantejar-se des d'una concepció subjectiva, quan estan explícits en les constitucions quins drets els atribueix l'Estat al ciutadà.

Un pas més, va ser la consolidació de l'anomenada “comunitat internacional” a partir del 1945 amb la creació de les Nacions Unides, i la seva Declaració Universal del 1948 on es proclamen els drets humans, inherents a tota persona. Si en un país, la seva constitució era la llei suprema, amb aquesta nova forma d'organització mundial, els Pactes, els Tractats i les Convencions entre nacions als quals el país adhereixi tenen jerarquia superior a les lleis nacionals.

Durant el segle XX, molts habitants de països de Llatinoamèrica van veure vulnerats els seus drets constitucionals per diversos cops d'estat. És per evitar situacions com aquesta que moltes constitucions tenen disposicions que les prevenen i estableixen càstigs per als responsables.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found