general

definició de composició

Acció i efecte de compondre

En el sentit més ampli, la paraula composició fa referència a l'acció i el resultat de compondre, mentrestant, aquesta presenta altres referències més específiques d'acord amb el context en què s'utilitzi la paraula.

Lingüística: procés de formació de noves paraules unint dos o més vocables

A instàncies de la lingüística es dirà composició a aquell procediment a través del qual es formaran noves paraules unint dues o més vocables o partícules, per exemple, anteposar, èmfasi, electrocardiograma, otorinolaringologia.

Química: substàncies presents en mostres

D'altra banda, en l'àmbit de la Química, es coneix com composició química a aquelles substàncies que es troben presents en una determinada mostra i en les quantitats en què es troben disposades.

Creacions artístiques que demanen enginy: música, art, literatura

A la música, es denomina com composició musical a l'art que té per finalitat crear obres musicals. En el cas de la tradició europea culta, la composició musical demanarà el coneixement i l'estudi de moltes altres disciplines, com ara l'harmonia, el contrapunt, l'orquestració, les formes musicals, entre d'altres. En tant, respecte del jazz o aquella música que es troba més que res basada en la improvisació, aquest estudi i coneixement no seran requerits, sent que el que prevaldrà en la composició és la improvisació, la instantaneïtat.

Per al món de les arts com ser la escultura, la fotografia, la pintura, entre altres, una composició serà l'art de distribuir els elements d'una obra. Per exemple, la composició fotogràfica fa referència a aquella manera en què s'ordenaran els objectes vistos dins de l'enquadrament.

També, al exercici de redacció on l'alumne desenvolupa un x tema se'l coneix popularment com a composició; “la mestra de llengua ens va enviar com a tasca per a la llar fer una composició sobre les vacances”.

Del que s'ha exposat recentment es desprèn que en els àmbits artístics com la música, les arts plàstiques i la literatura, el concepte està íntimament lligat a la creativitat dels artistes que encaren el procés de composició d'una obra. Hi ha alguns artistes que segueixen patrons estilístics ja establerts pel corrent en el qual estan enrolats i no se'n mouen i n'hi ha d'altres més avantguardistes i innovadors que aposten a allò original i allò diferent. Però, més enllà d'aquestes consideracions, la composició implicarà un acte creatiu.

Hem de dir també a propòsit de la composició que hi ha molts artistes que necessiten aïllar-se del seu univers quotidià per aconseguir la inspiració tan anhelada que els ajudi a compondre amb la més estricta creativitat. Als músics i als pintors és un fet habitual que s'allunyin de les grans urbs i dels seus cercles propers per aconseguir un abstret que els permeti aconseguir la pau creadora.

Un altre element fonamental en alguns compositors i artistes són les muses inspiradores, encarnades per persones de carn i ossos, reals, o per idees, situacions imaginàries o relatades per altres, i que desencadenen després processos creatius que acaben en una notable composició.

Ús educatiu: per millorar l'expressió i el maneig de l'idioma per part de l'alumne

Mentrestant, en el pla educatiu, els mestres fan ús de la composició per exercitar i fomentar l'alumne la millora en matèria d'expressió o en el domini d'un idioma. Per cas, en les matèries de llengua i literatura els mestres insten els seus alumnes a realitzar composicions lliures, és a dir, sobre un tema que ells trien, o els imposen algunes temàtiques per desenvolupar i d'aquesta manera exercitar-ne l'expressió escrita, ja sigui a la pròpia llengua o en laprenentatge dun altre idioma.

Pla acordat per diverses persones

Un altre dels usos que presenta el terme és aquell que ens diu que la composició és un pla, un acord subscrit per diverses persones; “els treballadors ja han realitzat una composició del pla de lluita i no hi haurà marxa enrere”.

Components d'alguna cosa

Així mateix, el conjunt de components d'una cosa o substància s'anomena comunament com a composició; "la composició d´una institució".

Sinònim de compostura

I finalment la paraula composició és utilitzada de manera recurrent en la nostra llengua com a sinònim de compostura. Mantenir les maneres no és altra cosa que desenvolupar un comportament digne, adequat i correcte, especialment en allò contextos i àmbits que així ho demanen.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found