negocis

definició d'ètica empresarial

l'ètica empresarial és una branca dins de l'ètica que s'encarrega especialment i excloent de les qüestions d'índole moral que sorgeixen o es plantegen a instàncies del món dels negocis i de les empreses.

Branca de l´ètica que s´ocupa d´atendre les qüestions morals que sorgeixen a instàncies de l´activitat empresarial

És a dir, la ètica és una sèrie de normes morals que tenen la funció de regular les relacions o les conductes dels homes en un context o àmbit determinat.

Cal destacar que l'ètica és justament aquella part de la filosofia que justament s'ocupa de la moralitat dels actes dels éssers humans, i que per tant d'acord amb un patró moral establert i convingut, ens permet determinar els actes com a bons o com a dolents.

Temes en què incursiona

Són tantíssims i variats els temes que afecten la branca de l'ètica empresarial, entre els quals destaquen els següents: els principis morals inherents a l'activitat empresarial, els valors predominants a l'ambient en general, i després en cada cas en particular, desenvolupament de guies normatives que estiguin basades en preceptes morals que ajudin a guiar i regeixin tant l'activitat de l'empresa com la dels seus membres, la promoció i la inculcació dels valors adoptats, entre d'altres.

Cal destacar que el comportament que observen els directors o aquells individus que despleguen un rol de lideratge o de comandament, a les organitzacions, és de vital importància, ja que tindrà molt a veure en la construcció de l'ètica empresarial.

Perquè quan els directors de x empresa observen actituds i comportaments que són èticament conformes contagiaran i motivaran els seus empleats perquè actuïn de la mateixa manera.

Posant-ho en termes més senzills, quan des de dalt es practica amb l'exemple, els estrats més baixos absorbeixen aquest ideal i responen en aquesta mateixa direcció, i el diametralment oposat succeirà si s'actua de manera esquiva, els empleats o subordinats no tendiran a identificar-se ni amb l'empresa, ni amb els objectius.

Aleshores, quan en qualsevol empresa prima el respecte pels valors ètics és gairebé una condició sense equanom que ningú procedirà amb vista a corrompre'ls, mentrestant, en aquelles organitzacions en les quals els beneficis econòmics són els únics que manen, aquí sí que es tendirà a oblidar-se del respecte dels principis morals.

Ara bé, quan la qüestió econòmica és la que domina se suma una problemàtica addicional que és que el personal pateixi una mena de contradicció entre el principi moral que segueix i la pressió per aconseguir els objectius econòmics que s'envien des de la direcció.

Si s'aspira a disposar d'una empresa perdurable, sòlida i que desperti confiança, serà imprescindible destinar temps i espai al cultiu dels valors morals.

No tot és guany, cal respectar els valors morals

No tot és facturar i facturar com doni lloc, sense aturar-se un moment a pensar en les necessitats i els objectius dels empleats o dels consumidors que van més enllà de satisfer-los amb un producte o servei que es comercialitza.

La clau de l'èxit d'una empresa no rau només en vendre i vendre, sinó que ha de parar atenció als valors ètics perquè l'èxit sigui complet.

Aquella empresa que desplega una política comercial en què s'atenen els valors ètics estarà més que cap encaminada a l'èxit, mentre, quan parlem de respectar aquests valors, s'hi inclou tots els actors socials que intervenen en el joc comercial.

Quan tots els integrants de l‟empresa comprenen que l‟activitat ha d‟estar supeditada al respecte de l‟ètica no trigaran a sorgir espontàniament el sentiment d‟unitat id‟identificació personal amb els valors que proposa l‟empresa.

Quan només importa que complir amb els objectius comercials inevitablement apareixeran conflictes interns, manca d'identificació, entre d'altres, que per descomptat afectaran de manera directa el creixement i l'èxit de l'organització.

L'empresa què respecta els valors morals tindrà una imatge super positiva

D'altra banda, no podem defugir que saber que una empresa respecta i se cenyeix a una ètica impactarà sobre la consideració que la societat se'n formi, sent altament positiva en aquest sentit.

Treballar seguint valors com la veritat, la transparència i la coherència sempre serà un avantatge sobre les empreses rivals, generant una imatge de credibilitat per a l'exterior i també per a l'interior, i la conseqüent fidelitat de consumidors i empleats.

Mentrestant, els valors ètics que es cultivin, proposin i difonguin hauran de ser respectats i sostinguts al llarg del temps, de res val assegurar-ho un temps i després prioritzar l'obtenció de guanys, a més de generar confusions, no trigaran a aparèixer els problemes que abans indiquem.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found