social

definició d'ensenyament

L'ensenyament és una de les activitats i pràctiques més nobles que desenvolupa l'ésser humà a diferents instàncies de la seva vida. Aquesta implica el desenvolupament de tècniques i mètodes de estil variat que tenen com a objectiu el passatge de coneixement, informació, valors i actituds des d'un individu cap a un altre. Si bé hi ha exemples d'ensenyament al regne animal, aquesta activitat és sens dubte una de les més importants per a l'ésser humà ja que és la que permet desenvolupar la supervivència permanent i l'adaptació a diferents situacions, realitats i fenòmens.

Hi ha molts tipus d'ensenyament diferents. En la majoria dels casos, el terme ensenyament fa referència a l'activitat que s'exerceix als espais i moments prèviament establerts. Això és a dir, l'ensenyament que pren lloc als àmbits escolars i acadèmics. Aquest tipus d'ensenyament sempre està més o menys lligat a objectius, metodologies, pràctiques i recursos que són organitzats de manera sistemàtica per obtenir resultats similars en els diferents individus que conformen una població.

Les teories proposades pels diversos corrents pedagògics han desenvolupat interessants i importants dades sobre com generar els espais, mètodes i activitats apropiades per a cada tipus de nivell. De manera que el procés ensenyament-aprenentatge que s'estableix entre l'educador i l'alumne és variable i depèn de cada subjecte específic. D'altra banda, també podem afegir que l'ensenyament ha mostrat interessos diversos al llarg de la seva existència.

Finalment, cal recordar que l'ensenyament no és una activitat que s'exerceixi únicament en espais escolars. Per contra, l'ensenyament informal es pot donar en tot moment de la vida, des que un neix fins que mor, dins de les institucions socials com ara la família, l'església, el centre comunitari, el barri, com també en situacions relacionades amb activitats culturals i de congregació social. L'ensenyament entès en aquest sentit no requereix planificació ja que és espontània. Tampoc compta amb objectius o recursos específics, però sí que genera resultats extremadament variables per a cada cas. Aquest ensenyament és sens dubte essencial per al traspàs de valors, pràctiques i actituds d'acord amb el creixement de l'ésser humà.