dret

definició de dret social

El dret regula el comportament social is?ocupa de procurar la justícia i l?equitat entre les persones

Els drets són els encarregats de representar l‟ordre institucional d‟un lloc determinat i s‟ocupen d‟alguna manera de regular els comportaments dels individus que viuen en una comunitat, permetent resoldre els conflictes socials que susciten.

El dret té la missió en qualsevol societat d'aconseguir la justícia, aquesta és la seva finalitat última i per això és que està compost per una sèrie de normes legals que se n'ocupen.

Al dret se'l pot dividir en diferents branques, així ens trobem amb el dret públic, d'una banda, l'estat intervé com a autoritat amb facultats coercitives i el dret privat, en aquest cas les relacions jurídiques, estan establertes per particulars.

Totes les disciplines del dret sense excepcions comparteixen el desig de justícia i en aquest sentit és que hi actuen.

Actua per contrarestar les desigualtats socials i protegir els desprotegits

Ara bé, hem de dir també que hi ha una sèrie de grups socials que en moltes situacions es troben patint una situació de desigualtat respecte als altres… això ha passat durant molt de temps amb les dones que van haver de lluitar molt per guanyar-se el lloc que ocupen avui a la societat i així mateix aconseguir la igualtat de drets davant la llei. D'altra banda, no podem deixar d'esmentar les minories que sempre pateixen la inequitat, tal és el cas de les persones discapacitades, els immigrants, les comunitats indígenes, els refugiats i qualsevol altre grup que representa una minoria com poden ser els homosexuals.

Aleshores, el dret social resulta ser una de les branques del dret que sorgeix en el dret públic a partir dels canvis en les formes de vida.

La seva principal i gran missió és ordenar i corregir les desigualtats que hi ha entre les classes socials amb el clar objectiu de protegir les persones davant les diferents contingències que poden anar sorgint en el dia a dia.

Ha de procurar el compliment de les lleis en tots aquells àmbits en què les persones presentin algun tipus de desprotecció o desemparament legal o bé on falti el reconeixement legal que la resta de la població sí que té.

Allí, en aquest lloc on hi hagi una desigualtat social rasant és on haurà d'estar present, ferm i lluitant el dret social. La finalitat és que cap persona quedi per fora dels drets dels seus pares perquè això és una injustícia i una inequitat social inadmissible.

Contextos dacció

Són moltíssims els contextos en què es donen situacions de desigualtat i els exemples són dels més variats, ara bé, és recurrent que el dret social, amb tot el pes de la llei que admet intervingui en qüestions com la discriminació exercida a instàncies del feina, una dona que per exemple és acomiadada quan anuncia que ha quedat embarassada.

En els assumptes familiars també us tocarà intervenir, quan un integrant d'una família sigui vulnerat en alguns dels seus drets i necessiti protecció.

Quan els nens són explotats vilment per algun adult, també s'ha d'immiscuir en dret social per frenar de ple aquesta tremenda situació que pot esdevenir en greus complicacions de desenvolupament per al menor.

Així mateix, el dret social comprèn altres branques del dret com ara el dret laboral, el dret a la seguretat social, el dret migratori i el dret agrari.

Val a destacar que la divisió en diferents subunitats del dret facilita l'estudi però quant a l'aplicació en concret de les normes no resulta tenir cap tipus de rellevància, ja que totes les branques del dret es troben en algun punt relacionades entre si i interactuant en qualsevol procés legal que se susciti.

El concepte de Dret Social es troba molt menys difós que els conceptes de Dret Públic i Dret Privat, l'explicació a aquesta qüestió es troba en el fet que la definició de dret suposa per si mateix l'existència d'un fet social, per la qual cosa el concepte de dret social no se li dóna gaire més rellevància.

Els drets socials

Per la seva banda, els Drets Socials són aquells que es garanteixen universalment a cada individu, són un equivalent als drets humans. Aquests són d'alguna manera els drets que humanitzen els individus, les seves relacions i també l'entorn on es desenvolupen. Entre ells es destaquen els següents: dret a una ocupació, a un salari, a la protecció social, en cas de necessitar-ho, dret a la jubilació, a una assegurança de desocupació, baixes laborals per maternitat, malaltia, accidents laborals, entre d'altres, dret a un habitatge, a la educació, a la sanitat, a un ambient sa i saludable, a la cultura ia tots els àmbits de la vida pública.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found