social

definició d'educació bàsica

Es pot dir fàcilment que l'educació bàsica és l'educació més important que un individu rep, ja que és aquella que li permet obtenir els coneixements elementals a partir dels quals aprofundir-ne el sentit intel·lectual i racional. L'educació bàsica és part del que es coneix com a educació formal, és a dir, aquell tipus d'ensenyament que està organitzat en nivells o etapes, que té objectius clars i que s'imparteix en institucions especialment designades (escoles, col·legis, instituts) . Si bé també és possible que un nen rebi els coneixements bàsics d'un tutor o fins i tot de la seva pròpia família, l'escola és sempre la responsable més gran de transmetre a la major part de la població el que es considera com a coneixements elementals i necessaris.

Podríem assenyalar com a elements més distintius de l'educació bàsica dos tipus de coneixements: d'una banda, els que tenen a veure amb el desenvolupament de les capacitats lectocomprensives, és a dir, llegir i escriure. D'altra banda, l'educació bàsica o elemental també es dedica a l'ensenyament de les operacions matemàtiques bàsiques com ara la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Es considera que a partir d'aquesta combinació primària de coneixements, la persona es pot començar a comunicar molt millor amb la resta de la societat, així com també a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i lògiques.

L'organització de l'educació bàsica varia de país a país i fins i tot en alguns llocs no és igual l'educació bàsica pública a l'educació bàsica privada. En termes generals, l'educació bàsica o elemental comença al voltant dels sis anys i dura fins aproximadament els dotze o els tretze anys del nen, moment en el qual ha de començar amb l'educació secundària on els coneixements són molt més específics i estan més clarament dividits en àrees (per exemple, en lloc de ser ciències socials hi ha història, educació cívica, filosofia, geografia, etc.). A la majoria dels països l'educació bàsica és obligatòria i universal, cosa que significa que no depèn d'institucions com l'Església (encara que poden existir col·legis privats que sí) sinó que és organitzada i duta a terme per l'Estat, cosa que li dóna un sentit molt més democràtic i integrador.