general

definició de publicació

El terme publicació s'utilitza per fer referència a l'acte mitjançant el qual es fa públic o es dóna a conèixer una determinada informació, acte, dada, etc. La publicació pot ser en diferents tipus de suports que han variat en disponibilitat i en importància al llarg de la història, i els més comuns són els escrits, impresos o, actualment, els digitals.

Quan parlem de publicació podem parlar de diferents situacions. La primordial, que dóna origen a totes les altres, és la idea de fer que una informació, una dada, un fet es conegui i surti de l'àmbit privat perquè la major quantitat de gent ho sàpiga. La publicació daquest tipus dinformació pot ser accidental (com per exemple quan es difon un secret entre diverses persones) o cercat (per exemple, quan es busca publicar una foto o un text incrminatori).

La publicació és un dels actes més importants de la democràcia ja que té a veure amb la possibilitat d'accedir a informacions i actes que abans quedaven a l'àmbit privat de la política i que avui, per llei, s'han de donar a conèixer.

D'altra banda, la publicació pot conèixer diversos tipus depenent del públic, les temàtiques tractades, el material, el suport, etc. Així, la publicació en editorials de materials escrits esdevé llibres, revistes i un altre tipus de material que és llegit per una gran quantitat de gent. Les publicacions científiques i acadèmiques són, per contra, més exclusives i se solen reservar per als que s'exerceixen en aquests àmbits, ja que utilitzen informació, terminologia i conceptes molt específics i complexos.

Finalment, cal esmentar les publicacions periòdiques que són molt comunes avui dia i que es coneixen normalment com a diaris o diaris. Aquestes publicacions s'aconsegueixen cada dia, cada quinze dies o mensualment i tenen com a principal característica el fet que compten amb informació que és constantment actualitzada, per això la seva publicació continua. Aquests tipus d'exemples poden comptar o no amb llenguatge i terminologia més específica depenent del públic a què apuntin arribar. A més, són publicacions més accessibles en termes econòmics també.