tecnologia

definició de sector quaternari

El conjunt de lactivitat econòmica es divideix en sectors. Hi ha quatre sectors diferenciats. El primer sector, també anomenat primari, està format per la totalitat d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals, de les quals s'obtenen les primeres matèries fonamentals que serveixen com a aliment per a la població. El sector secundari de leconomia és el conjunt dactivitats i processos que impliquen la transformació dels recursos naturals a través dels processos de producció (aquest sector inclou la indústria, així com tots els sistemes de transformació de les matèries bàsiques).

El sector terciari fa referència als serveis necessaris que cal disposar per part dels consumidors (telefonia mòbil, banca, transport, energia, educació o la salut). Finalment, hi ha el denominat sector quaternari, un àmbit econòmic que està directament relacionat amb el nou paradigma de la tecnologia i la informació.

El sector quaternari

En els darrers anys ens hem familiaritzat amb nous conceptes: cercadors d'internet, R+D, Intel·ligència artificial, bases de dades, biotecnologia i molts altres. Tots aquests termes tenen un impacte a l'economia i, per tant, és lògic que conformin un nou àmbit, el sector quaternari.

El sector quaternari té una característica essencial, que consisteix en la fonamentació científica. Per aquest motiu, el quart sector té una naturalesa diferent dels altres, ja que no es basa en les matèries primeres, ni en la seva elaboració ni en els serveis associats, sinó que es desenvolupa en el marc de la investigació i per això la denominació d'R+D (investigació i desenvolupament).

Les empreses que es dediquen al sector quaternari se centren a investigar nous avenços per als tres sectors més de l'economia. Si pensem en una granja de pollastres del sector ramader, la producció de la granja es podrà millorar si incorpora un programari informàtic del quart sector que permeti optimitzar el rendiment del negoci.

El sector quaternari ha suposat una revolució als tres sectors clàssics de l'economia

La investigació científica és aplicable a qualsevol àmbit econòmic. El sector primari es pot beneficiar, per exemple, en el control de les plagues que afecten les collites. El sector secundari i terciari poden incorporar el sistema RFID, un etiquetatge basat en les ones de ràdio que permeten perfeccionar els sistemes demmagatzematge i de logística que afecten els diferents productes.

Fotos: iStock - vgajic / Leonardo Patrizi