general

definició de corporació

Persona jurídica amb drets i obligacions que es cregui per complir una finalitat determinada

Una Corporació, també anomena Societat Corporativa, és una persona jurídica, òbviament diferent de la persona física, és a dir, és un subjecte que ostenta tant drets com obligacions però que no existeix físicament i que és creada llavors per una o més persones físiques per complir un paper determinat, la qual sovint posseeix drets emparats per la llei, molt semblants als d'una persona natural. Un ajuntament, una universitat, una església, una ONG, una empresa, un gremi, un sindicat i qualsevol altre tipus de persona col·lectiva poden ser una corporació.

Ampli ús com a sinònim d'empresa

Actualment i com a conseqüència del contagi i ús indiscriminat d'algunes paraules en anglès en altres idiomes, com ara corporation, moltíssimes persones utilitzen la paraula corporació per referir-se a una entitat comercial establerta d'acord amb el marc legal.

Aleshores, una corporació, o d'acord amb altres ordenaments jurídics, una companyia, és una persona jurídica i artificial, amb socis accionistes o sense, que pot estar composta per persones, coalicions d'empreses, altres corporacions o altres persones jurídiques.

Mentrestant, del tipus que sigui la mateixa, una corporació comprendrà sempre un col·lectiu d'individus amb diferents estats legals i amb privilegis especials no concedits a negocis unipersonals o altres grups d'individus.

I generalment, la llei de l'estat en què la mateixa es va crear, desenvolupa i opera serà la que regirà els seus passos.

Associació independent de l'administració estatal que assumeix activitats i fins d'utilitat pública

Així mateix, el terme corporació s'empra per a referir-se a aquella associació o organisme oficial, gairebé sempre públic però independent de l'administració estatal, el qual observa i exerceix fins d'utilitat pública. Per exemple, les cambres de comerç resulten ser un exemple de corporacions en aquest sentit, perquè seran aquelles que s'ocuparan especialment d'assistir els seus membres quant a les tasques que desenvolupen.

Les cambres de comerç, una corporació que representa un sector en la defensa i la promoció dels seus interessos

Aquest tipus de corporació és molt comú als països i solen estar conformades per empresaris i per amos de petites, mitjanes i grans empreses o comerços, la finalitat primordial dels quals és augmentar la productivitat del sector que representen i així mateix la qualitat i la competitivitat de les activitats que encaren.

Normalment són els mateixos membres els qui trien les seves autoritats màximes, que són en efecte els que els representaran en les negociacions que s'encarin per exemple amb el govern per aconseguir algun benefici.

Associació que agrupa persones que realitzen la mateixa professió

També la paraula corporació s'utilitza per adonar de la associació que agrupa persones que realitzen la mateixa professió, per exemple corporació de metges, advocats, periodistes, entre d'altres.

Corporativisme a les professions

A propòsit d'aquest sentit del terme que és d'ús certament estès s'ha generat un concepte associat, el de corporativisme, i que ostenta una connotació negativa atès que se'l fa servir per designar aquella pràctica que desenvolupen els professionals d'una determinada feina quan precisament la seva activitat professional es veu afectada, perjudicada per alguna acció que es perpetra contra un dels membres.

Aleshores, el conjunt dels professionals alcen les seves veus per defensar no només el seu company sinó també la seva tasca professional, encara moltes vegades quan l'atac a aquest professional en qüestió té el seu agafador perquè ha fet alguna cosa malament.

En aquests casos justament, quan l'acció és defensar el gremi més enllà de tot, i malgrat que s'hagi comès un greu error en l'exercici de la tasca, és que es parla de corporativisme i, per descomptat, se li aplica una connotació negativa.

Ara bé, cal destacar també que les corporacions de professionals realitzar una activitat important dins del seu àmbit d'acció ja que actuen com a suport dels seus integrants en tot sentit i és clar, resulten de ser gran ajuda a l'hora de promoure i de defensar interessos.