general

definició de fotograma

Cadascuna de les imatges consecutives en una pel·lícula

Popularment es coneix com a fotograma cadascuna de les imatges que se succeeixen en una pel·lícula cinematogràfica i que estan considerades de manera aïllada.

La mida del fotograma dependrà del format de la pel·lícula. El més xic de 8 mm. És de 4,8 x 3,5 mm. I en el més gran conegut com a IMAX és de 69,6 x 48,5 mm. Com més gran és el fotograma, més aguda serà la imatge projectada a la pantalla.

Cadascuna de les imatges es troba impresa en un paper, mentre una pel·lícula fotogràfica recollida per una càmera d'excel·lent resolució i velocitat serà la que permetrà obtenir aquesta seqüència exacta de les imatges impreses en paper. Quan una determinada seqüència de fotogrames pot ser visualitzada per l'espectador amb una determinada freqüència a les imatges és que aquest podrà llavors sentir la sensació de moviment.

Perquè l'ull humà percebi efectivament el moviment de les imatges, el fotograma haurà de tenir una freqüència menor de 50 Hz.

Al cinema se'n projecten 24 per segon per crear la il·lusió de moviment

En el cas del cinema, per poder com a espectadors apreciar una pel·lícula d'aquest tipus d'art, els fotogrames hauran de ser projectats amb una cadència de 24 fotogrames per segon i aleshores així, amb aquesta freqüència, és que l'ull humà percebrà la tan anhelada il·lusió del moviment.

En tant, aquesta situació que es dóna al cinema, però també a la fotografia ia la televisió, és possible com a conseqüència que aquesta successió tan ràpida d'imatges bloquejarà la capacitat del cervell de poder apreciar-les com a fotografies separades, una per una, el tema est de la persistència a la vista, indefectiblement, provocarà que el cervell acabi barrejant les imatges en qüestió i donant-nos als espectadors la sensació natural de moviment.

Per cas és que el concepte està en estreta vinculació amb els mitjans esmentats i en particular amb el setè art.

Per poder apreciar una pel·lícula en cinema, com assenyalem línies a dalt, cal que els fotogrames es projectin en una cadència de 24 per segon per així produir la il·lusió del moviment.

Mentrestant, la velocitat dels fotogrames juga un paper fonamental…

Els efectes visuals que es poden crear amb la velocitat

Les imatges en moviment se representen al públic a una velocitat constant que ja assenyalem, ara bé, variant la velocitat en què la imatge és captada es podran crear diversos efectes.

Capturar imatges a velocitats altes o en el seu defecte ben baixes i després reproduir-les a la velocitat constant i convinguda provocarà efectes importants en la seva percepció. Tècniques que per cert són molt utilitzades avui

La manipulació no sols del temps sinó també de l'espai és una qüestió que influeix moltíssim a l'hora de contar històries, és una eina vital amb què compta el realitzador.

Una tècnica de gran ús és l'speed ramping que permet canviar amb el transcurs del temps la velocitat de captura del fotograma.

A la fantàstica pel·lícula de ciència ficció Matrix, una proposta avui de culte certament es poden observar tècniques com l'esmentada i tantíssimes més en què la manipulació del temps sap produir efectes increïbles davant la mirada de l'espectador. Aquests efectes que un veu i en què es quedarà pensant la resta del dia com ho van fer!