economia

definició de quota

> Una quota és una quantitat fixa de diners que es paga a una entitat per rebre un servei a canvi. Això és el que passa amb els compromisos econòmics entre els individus i aquelles entitats o associacions que faciliten algun tipus de prestació o servei (per exemple, les quotes que es paguen a la seguretat social, a un club oa una associació).

També en un sentit econòmic, una quota és la quantitat proporcional que un individu o col·lectiu abona a una institució (en algunes entitats es cobren quotes diferents: per a nens, per a famílies nombroses, per a grups...).

En la majoria de les accepcions, una quota és un compromís de pagament i el seu incompliment porta associat algun tipus de penalització (una sanció econòmica, la pèrdua de drets o deixar de formar part d'un col·lectiu).

A la vida quotidiana hi ha molts tipus de quota: la relacionada amb un club esportiu, la del pagament de la hipoteca o les que estan destinades a comprar a terminis d'un producte. Com a norma general, les quantitats de les quotes són fixes o amb petites variacions (com és el cas del pagament de la hipoteca, que està subjecte a canvis en els interessos bancaris). D'altra banda, la regularitat en el pagament de les quotes és vinculada a un contracte en què s'especifiquen quantes quotes s'han d'abonar, de quina manera i en quines condicions.

Quota de mercat

Les empreses venen els seus productes o serveis dins un marc de competència. En aquest context, cada empresa intenta tenir el major mercat possible, la qual cosa és coneguda com a quota de mercat.

Les empreses fan estudis per establir quants clients arriben i quants voldrien arribar. La quota de mercat és una dada numèrica i és el reflex de la competitivitat en un sector. Aquest concepte està estretament relacionat amb l'estratègia comercial o de màrqueting de les empreses, les quals rivalitzen per acaparar la quota de mercat més gran possible.

En una situació normal dins un sector econòmic hi ha una rivalitat de diverses empreses, que es reparteixen un mercat en diferents quotes. Això no obstant, en algunes circumstàncies pot passar que hi hagi un monopoli, la qual cosa significa que la quota de mercat d'una empresa aconsegueix un protagonisme gairebé exclusiu, ja que els competidors no tenen prou força per rivalitzar eficaçment.

Quota en un sentit no econòmic

En algunes circumstàncies, la quota s'entén com a repartir alguna cosa a partir d'algun criteri. Com que la repartició no sempre és a parts iguals, el concepte de quota es fa servir amb una idea de proporcionalitat o amb un sentit de justícia. Imaginem que l'estat presenta 100 places destinades a cobrir un lloc de treball i perquè les persones amb discapacitat puguin aspirar a una d'aquestes places en igualtat de condicions s'estableix una quota de reserva per a aquest col·lectiu. D'aquesta manera, s'aconsegueix que la desigualtat inicial provocada per la discapacitat es vegi equilibrada amb una porció o quota de places exclusiva per a aquest grup.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found