ciència

definició de raonament inductiu

Raonar implica fer una activitat mental que requereix cert esforç intel·lectual. En aquest sentit, raonar i pensar són termes semblants, però no exactament iguals. Podem pensar en alguna cosa (per exemple, en un objecte determinat), però això no vol dir que estiguem raonant. Tot raonament suposa un desplegament didees ordenades amb un cert procediment o mètode. Per això es parla de dos tipus de raonaments: l'inductiu i el deductiu.

La ciència del segle XVll es basava en el raonament inductiu

Des d'un punt de vista científic, el raonament inductiu es va desenvolupar a partir del segle XVll amb les aportacions del filòsof Francis Bacon. Aquest filòsof considerava que es poden arribar a conclusions generals a través de taules on es van recollint dades de manera sistemàtica i ordenada sobre allò que s'està estudiant.

El mètode o raonament inductiu

En línies generals, es diu que aquesta forma de raonament va del particular al general. Així, a partir d'uns casos particulars, s'observa una certa regularitat entre ells i aquesta lògica és el que permet extreure'n una conclusió general. En altres paraules, s'observen uns fets concrets de manera detallada i posteriorment es proposa una llei que explica la regularitat d'aquests fets.

Crítiques a la inducció

La inducció crea lleis generals a partir de l‟observació d‟uns fets reals. Per tant, és una generalització que podria ser falsa. En conseqüència, les conclusions o les lleis del mètode inductiu són probables i només són vàlides mentre no aparegui cap cas que contradigui la generalització. L'inductivisme ha estat criticat com a estratègia vàlida de raonament perquè presenta una sèrie de llacunes.

Podríem plantejar certes crítiques que posen de manifest la feblesa del raonament inductiu

1) Si es tracta d'experimentar a partir de casos concrets, ens podem preguntar quants casos han de formar part d'una experimentació, uns quants, milers o milions,

2) Si l'anàlisi inductiva es fonamenta en l'observació dels fets, cal no oblidar que els sentits ens poden enganyar,

3) No es pot observar res de manera rigorosa si mentalment no es parteix d'una teoria explicativa prèvia que permeti observar la realitat, per això l'observació pura no existeix i, en no existir, no és raonable que sigui un element essencial en una investigació.

Foto: Fotolia - Neyro

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found