general

definició de compàs

La paraula compàs, d'acord amb el context en què se l'utilitzi, referirà diferents qüestions.

A geometria, un compàs és el instrument per excel·lència que s'utilitza quan cal traçar circumferències o arcs de circumferència.

El mateix consisteix de dues potes unides per una frontissa l'obertura de la qual es podrà regular en funció de les necessitats. Una de les potes té una agulla i l'altra una mina o adaptador per a llapis de tinta, mentrestant, l'extrem superior compta amb un cilindre acanalat que facilita la subjecció a l'hora de fer el gir. Entre els compassos més usuals hi ha: compàs de traç o mina (el tradicional de dues potes regulables, acabades una en punta de ferro i l'altra en mina), compàs de bigotera (es destaca per mantenir fix el radi d'obertura, el que es gradua a partir d'un cargol amb precisió mil·limètrica), ballarina o bigotera boja (compàs destinat al traçat de circumferències de ràdio molt petites) i compàs auri (és un compàs de tres puntes).

Per la seva banda, el compàs pla, és un tipus d'instrument geomètric que integra en un de sol diverses eines geomètriques, com ser: la regla, l'escaire, el compàs i el transportador.

Als tallers de mecànica, també és popular l'ús d'una eina anomenada compàs, la qual es fa servir moltíssim a l'hora del traçat de circumferències i de verificació.

El compàs de picapedrer és una eina que s'usa justament a la pedra picada (llaurada de pedres per a construccions) per copiar dimensions ja sigui d'una escultura o d'una pedra tallada, per poder finalment reproduir-la tal com l'original.

A música, el compàs és la divisió rítmica de fragments de la mateixa durada que es duen a terme en una obra musical, és a dir, resulta ser la divisió del temps en parts iguals.

Mentrestant, per a la arquitectura, un compas és el atri previ a l'accés d'esglésies i convents.

L'expressió compàs d'espera és popularment emprada quan es vol referir alhora que se succeeix mentre esdevé el que s'està esperant.

I a Nàutica, el compàs és un instrument equivalent a la brúixola que serveix per mesurar rumbs, marcacions i acimuts.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found