ciència

definició de mol

A l'àmbit de la química s'utilitza el mol com a unitat de mesurament, concretament és una unitat de massa. Aquesta unitat permet referir-se a la quantitat d‟àtoms d‟una substància. El concepte de mol es pot aplicar tant a àtoms com a molècules.

El mol com a unitat és emprat en química o en enginyeria química. Altres conceptes relacionats són els següents: massa molecular, massa atòmica, mol-gram i número d'Avogadro.

Per comprendre les reaccions químiques cal conèixer les partícules elementals de la matèria. Les partícules bàsiques són els àtoms, els quals difereixen els uns dels altres. Tot i això, aquestes diferències són imperceptibles, ja que els àtoms són massa petits.

Per facilitar aquesta tasca es pot partir del plantejament següent: que cada classe d'àtom tingui una massa diferent. Amb aquest criteri és possible distingir els àtoms mitjançant la comparació de les masses. Per aconseguir aquesta informació cal establir un sistema de proporcions entre diferents tipus d'àtoms. En altres paraules, cal establir la massa relativa dels àtoms en forma de proporcions. Per això, al segle XlX el químic italià Amedeo Avogadro va idear un sistema que segueix vigent actualment i és conegut com el nombre o la constant d'Avogadro.

El número d'Avogadro permet concretar el nombre d'àtoms d'una substància

Les unitats atòmiques són difícils de calcular. A causa d'això, Avogadro va idear una constant que permet establir el nombre d'àtoms d'una substància. Així, el nombre d'Avogadro indica que 1 mol és igual a 6,022045 x 10 elevat a 23 partícules. Aquest número permet englobar el conjunt d‟àtoms d‟una substància en un sol bloc. D'aquesta manera, en el llenguatge de la química es pot parlar d'un mol d'oxigen combinat amb un mol de carboni i donen lloc a un mol de CO. En aquest sentit, la constant d'Avogadro permet reduir dràsticament els càlculs als compostos químics.

Què és la massa molar o massa atòmica?

La massa atòmica és el nombre de protons més el nombre de neutrons. Això implica que la massa atòmica és equivalent a la massa física real dun àtom.

Si la massa atòmica del carboni és 12, això equival a dir que un mol d'àtoms de carboni pesa 12 grams. D'aquesta manera, és possible calcular el pes d'un àtom o el pes de mig mol. La massa molar s'expressa normalment en grams/mol. En altres paraules, quant pesa 1 mol dun àtom.

Fotos: Fotolia - Photocreo Bednarek - Vege

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found