economia

definició de tercerització

Tercerització és un concepte que forma part de la terminologia empresarial. Es podria definir com a estratègia que consisteix a contractar una altra entitat perquè presti un servei determinat. Dit amb altres paraules, tercerització és igual a subcontractació, encara que també es fa servir el terme externalització

La raó principal de la tercerització o subcontractació és la reducció de costos financers. D'altra banda, l'empresa subcontractada ofereix una especialització més gran en el sector. Posem un exemple senzill: una empresa dedicada al transport de passatgers subcontracta una altra per a la neteja dels autocars. Aquesta estratègia implica una transferència de l'ocupació, cosa que es pot oferir en una dimensió local o internacional.

Quant al mecanisme general de la tercerització, la idea fonamental consisteix que l'empresa contractada aporta als treballadors la maquinària i les infraestructures necessàries per a un desenvolupament correcte del servei.

La tercerització laboral actua sota l'estratègia de la delegació de funcions i, com és lògic, té defensors i detractors.

A favor de la tercerització

Les empreses terceristes estan especialitzades i el consumidor pot gaudir d'un servei millor en tots els sentits. Segons el plantejament empresarial, la tercerització és una aliança estratègica que possibilita a les companyies fer tasques que no són pròpies del seu sector. D'altra banda, per evitar possibles abusos en les condicions laborals, alguns països han imposat una legislació que protegeix els treballadors amb aquest tipus de contractes.

La tercerització s'explica com a fenomen propi de la globalització, una realitat que permet orientar l'activitat econòmica amb una visió més àmplia. En aquesta línia, cal no oblidar que moltes companyies de mida reduïda han pogut créixer gràcies a aquesta tendència.

En contra de la tercerització

Aquesta modalitat sol anar acompanyada d‟un efecte negatiu sobre les condicions de l‟ocupació i des de la perspectiva dels sindicats hi ha una vulneració dels drets dels treballadors. De fet, les empreses subcontractades renoven periòdicament el personal per evitar que romanguin durant un temps prolongat a l'empresa i així s'estalvien vacances i tota mena de beneficis.

Aquesta situació ha originat que alguns països hagin prohibit la subcontractació (el cas de l'Equador n'és un exemple molt significatiu). L'absència de regulació en aquesta modalitat de treball és una amenaça per als treballadors, per això alguns consideren que la realitat del mercat i la globalització no pot anar en contra dels drets fonamentals dels treballadors.

Foto: iStock - Emir Memedovski

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found