negocis

definició de garantia real i personal

Quan se sol·licita un préstec a una entitat financera amb alguna finalitat aquesta exigeix ​​algun tipus de garantia, és a dir, algun suport per poder satisfer la devolució dels diners. Així, el prestatari (la persona que rep els diners) ha d'oferir alguna prova que serveixi com a aval per a qui atorga el préstec (per exemple, una nòmina del salari mensual o la hipoteca de l'habitatge, entre d'altres). Aquest tipus de requisits actuen com a garantia de pagament. A la majoria d'operacions financeres per obtenir un crèdit es fa servir una garantia real o bé una garantia personal i totes dues formen part d'un concepte general, la garantia creditícia.

Garantia real

És aquella en què el deutor ofereix com a aval un bé propi o una altra persona per obtenir un crèdit. Hi ha diverses modalitats de garanties reals, sent la peça i la hipoteca les més comunes. La peça és una modalitat de contracte mitjançant el qual un deutor ofereix al seu creditor un bé moble per transmetre seguretat al crèdit i aquest bé s'ha de restituir quan s'extingeixi l'obligació contreta. La hipoteca s'aplica sobre algun bé del deutor o d'una tercera persona, de manera que el creditor n'és el beneficiari. Totes dues garanties reals estan desenvolupades en una llei hipotecària. La garantia real és objectiva, ja que es basa en un bé tangible i concret.

L'origen de les garanties reals prové del dret romà, en què ja es contemplava algun procediment legal per complir les obligacions contretes (per exemple, la fidúcia o el pignus).

Garantia personal

S'anomena garantia personal perquè no es té en compte cap bé concret que funciona com a aval de pagament. El que és rellevant en aquest tipus de garantia és la persona que, a títol privat, ofereix una garantia que complirà amb una responsabilitat (per exemple, la devolució d'un préstec).

La garantia personal és subjectiva, ja que no està associada a res concret sinó al compromís duna persona amb una altra persona o entitat (per exemple, el compromís de pagament de les quotes de la hipoteca). No obstant això, en alguns casos la garantia personal està reforçada per un avalador, de manera que si el deutor no compleix les seves obligacions l'avalador haurà d'assumir amb els seus béns el compromís del deutor.

Els préstecs basats en garanties personals es fonamenten en la solvència mateixa del deutor, per la qual cosa aquest tipus de préstecs no estan associats a una hipoteca ni a cap altre tipus de garantia. El titular d‟un préstec amb garantia personal pot ser una persona física o una persona jurídica (per exemple, una societat limitada). D'altra banda, també es pot donar la circumstància de ser dos els titulars i en aquest cas la garantia personal podria ser de dos tipus: solidària (el que presta els diners pot reclamar-ho a qualsevol dels titulars) o mancomunada (cada titular respondria per una part).

Fotos: iStock - Szepy / rotor

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found