tecnologia

definició denergia solar

L'Energia Solar és aquella energia que s'obté mitjançant la captura de la llum i la calor que emet el sol. Aquesta energia que emana del sol, els éssers humans la podem convertir en energia útil, és a dir, ja sigui per escalfar alguna cosa o bé per produir electricitat, entre les aplicacions més comunes i rellevants que s'hi fan.

Tots els esdeveniments que tenen lloc al nostre voltant són el resultat de la intervenció d'alguna font d'energia

L'energia és allò que mou el món i l'univers i no deixa de transformar-se. Així, el so es pot transformar en energia elèctrica, els aliments proporcionen energia al cos i el motor d'un vehicle transforma el combustible en energia cinètica. Totes les fonts d'energia provenen d'una manera o altra del Sol i, més concretament, de l'energia solar.

La idea fonamental de lenergia solar

La calor del Sol és una forma denergia. Quan prenem el Sol sentim calor perquè absorbim els raigs solars de lenergia tèrmica. Aquesta energia passa més de cent milions de quilòmetres a través de l'espai i finalment arriba a la Terra. La calor que emeten el Sol viatja cap a la Terra en forma de raigs, els anomenats raigs tèrmics (aquesta propagació de la calor és coneguda amb el nom de radiació tèrmica).

Segons diferents estudis, cada any, el sol produeix 4 mil vegades més energia de la que els éssers humans som capaços de consumir, per la qual cosa el seu potencial és realment il·limitat i una de les energies renovables més desenvolupades i emprades a gairebé tot el món.

La intensitat de l'energia esmentada disponible en un punt determinat del planeta terra dependrà del dia de l'any, l'hora i la latitud, encara que també incidirà en la quantitat d'energia que es pugui recollir, l'orientació que disposi el dispositiu receptor.

Eines de transformació

Els aparells que s'utilitzen més a instàncies de l'energia solar tèrmica són les estufes solars i els escalfadors d'aigua, en canvi, per produir electricitat el que es fan servir són les cèl·lules solars, que vénen a ser l'ànima dels panells solars i que són les que en definitives tenen la missió de transformar-la en energia elèctrica.

Si bé els esmentats són els usos més recurrents que observa, l'energia solar no s'hi limita únicament sinó que hi ha moltíssims altres usos com ara: potabilització de l'aigua, assecat, estufes solars, refrigeració, destil·lació i evaporació.

Com es desprèn del que s'ha comentat, els usos d'aquest tipus d'energia són diversos i molt importants ia més a més les noves tecnologies continuen investigant i cada dia es descobreix una nova manera d'aprofitar-la. Així mateix, és una de les energies renovables en què s'estan fent més inversions; són magnífiques les desenes de granges solars que es construeixen al món amb el propòsit de transformar aquesta energia en electricitat.

D'altra banda, en tractar-se d'una energia verda en emprar-la s'està ajudant a combatre l'escalfament perillós global que lamentablement viu el nostre planeta per aquests temps.

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar es pot aprofitar utilitzant sistemes fotovoltaics que transformen aquesta energia en electricitat. Això es realitza a través de mòduls fotovoltaics, els quals reben la radiació solar i la transformen en energia elèctrica mitjançant el denominat efecte fotovoltaic. Cal tenir en compte que la llum solar està formada per partícules energètiques o fotons que corresponen a les diferents longituds d'ona de la radiació solar. Els fotons són absorbits per una cèl·lula fotovoltaica i l'energia es transfereix a un circuit elèctric en forma d'electricitat.

Hi ha dos tipus d'instal·lacions fotovoltaiques: les que estan aïllades de la xarxa elèctrica (instal·lacions remotes o en zones rurals) i les instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica convencional.

Detall de l'Energia solar tèrmica

Una central tèrmica convencional que produeix electricitat es basa en la conversió denergia calorífica en energia elèctrica o termoelèctrica. Aquest aprofitament energètic funciona utilitzant lenergia solar per produir vapor o aire calent dalta temperatura. Així, aquesta font energètica es pot fer servir en plantes elèctriques convencionals per a la producció d'electricitat.

Actualment hi ha tres tipus de tecnologies termosolars: centrals de col·lectors cilindroparabòlics o lineals, centrals de receptor central o torre i centrals de disc parabòlic.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found