tecnologia

definició de xarxa man

Veiem com una xarxa MAN connecta veloçment diversos edificis amb xarxa LAN, ubicats entre si a una distància considerable. Els connecta tan bé que sembla que estan en una xarxa LAN encara que estiguin a més de 50 km. de distància entre ells.

Per a aquells que saben anglès i no saben gaire informàtica el concepte xarxa MAN pot sonar-los a alguna cosa així com “home vermell”. Tornant a allò nostre “xarxa” es refereix a una xarxa normal de tipus com internet, “MAN” és un acrònim anglès que significa “Metropolitan Àrea Network”. Així doncs, tenim com a significat literal, Xarxa D'Àrea Metropolitana”. Un cop explicat el terme cal dir que la seva traducció la defineix, es tracta d'una xarxa en una àrea metropolitana.

Hi ha molts tipus de xarxa MAN però la funció que desenvolupen aquests diversos tipus és essencialment la de proveir a una àrea on viu i/o treballa molta gent una interconnexió perquè els habitants d'aquesta zona puguin compartir vídeo i veu sobre un cable de coure o de fibra òptica. Hi ha altres termes com xarxa LAN, traduït; xarxa dàrea local, així com xarxa WAN traduït; xarxa d'ampli abast, la xarxa MAN es distingeix de les altres dues assenyalades (LAN I WAN) en què el seu manteniment és considerablement menys costós i que sempre es pot predir quanta gent es connectarà a la xarxa simultàniament, no predir amb exactitud però si amb molt poc marge d'error, és per aquest motiu que quan estem de vacances en una àrea, de vegades la xarxa del lloc de descans cau perquè es connecten de sobte més persones de les que suporta la xarxa i aquesta “encalla” per dir-ho d'alguna manera.

Les xarxes MAN estan basades en l'estàndard d'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) traduït com a Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics. Aquest estàndard dóna a la xarxa fiabilitat, estabilitat, seguretat a més d'altres qualitats favorables que contribueixen a l'abaratiment del seu manteniment. Una xarxa MAN pot estar constituïda d'unes poques xarxes LAN o fins i tot moltes xarxes LAN, pot estar feta i incloure dins de la seva estructura altres xarxes més petites etc., les combinacions són moltes.

Una representació gràfica de les diferents xarxes principals que hi ha.

Les xarxes MAN poden tenir moltes aplicacions, com ara vídeo vigilància, zones WIFI a més de les típiques de connexió a internet i moltes altres aplicacions que no tractarem. Poden ser públiques o privades les privades són els arxiconeguts com a proveïdors d'internet per posar un exemple i les públiques són les que connecten tota una sèrie d'edificis públics a una base de dades central per coordinar, per exemple, el cens de treballadors que cotitzen a la seguretat social.