general

definició de milla

La milla és una unitat de longitud i com a tal ens permet adonar de la distància existent entre dos punts, encara que no forma part del Sistema Mètric Decimal.

Es tracta d'una unitat molt antiga que data de la Antiga Roma i en aquell moment equivalia a una distància que implicava mil passos, entenent-se com a pas a la longitud avançada per un peu en caminar; aquesta milla mesurava 1.480 m, el pas simple representava uns 74 cm., és a dir, que implicava el doble de la consideració actual.

Com a conseqüència d'aquest ús remotíssim en el temps és que la milla és una de les unitats de longitud més antigues i també una de les primeres a fer-se servir a occident.

Mentrestant, l'adveniment del Sistema Mètric va imposar l'ús del metre i els seus múltiples, especialment a Amèrica Llatina. A excepció dels països anglosaxons que segueixen usant la tradicional milla, la resta dels països mesuren les distàncies en base al metro.

Hi ha diverses abreviatures per designar-la encara que les més esteses són: mi, ml, m i M i la mida d'una milla equivalent en metres és de 1.609 m.

Per la seva banda, la milla nàutica, també coneguda com milla saturna, s'empra moltíssim a instàncies de la navegació marítima i aèria i el seu valor equivalent en metres és de 1.852. L'ús d'aquesta mesura es troba acceptat al Sistema Internacional i excepte algunes petites variacions tots els països la usen de la mateixa manera.

Mentrestant, la milla d'agrimensura, emprada en el sistema públic d'agrimensura de les terres dels dels Estats Units implica 5.280 peus d'agrimensura, la qual cosa equival a 1.609 m.

D'altra banda, en l'àmbit del esport, es designa amb el terme de milla a aquella prova de mig fons en la qual es recorre la distància tradicional que implica la milla.

I l'expressió llençar milles és una expressió molt comuna que es fa servir en el llenguatge corrent quan es vol referir l'anada o la desaparició d'algú. Serà millor que llencis milles i que no et vegi per diversos dies, va ser terrible el desastre que vas fer!