ciència

definició de massa atòmica

S'anomena com massa atòmica a la massa que presenta un àtom en repòs. En tant, un àtom és aquella partícula més petita corresponent a un element químic i que com a tal en conserva les propietats. Aleshores, és correcte que es consideri com a massa atòmica la massa total de protons i de neutrons en un àtom únic que es troba en estat de repòs.

Cal destacar que al Sistema Internacional d'Unitats a la mateixa unitat se l'expressa com unitat de massa atòmica unificada o Dalton, el símbol del qual és la u o Dóna, respectivament.

Si bé a la massa atòmica també se l'ha designat com pes atòmic, tal denominació no és correcta i això és perquè la massa és propietat del cos i el pes està en relació amb la gravetat per la qual cosa és variable.

Per conèixer la mesura de la massa atòmica el que se sol fer és calcular-la a partir de la mitjana que presenten els diferents isòtops de cada element químic, sempre tenint en consideració l'abundància relativa que ostenta cadascun.

Mentrestant, la comparació i el mesurament esmentat dels àtoms és factible gràcies a la utilització d'un instrument conegut com espectròmetre de masses. Consisteix en una tècnica de tipus experimental que facilita el mesurament d'ions que deriven de molècules; la precisió que ofereix és realment alta, permetent-nos analitzar la composició dels diversos elements químics intervinents i d'isòtops atòmics, separant-ne els nuclis i en funció de la relació massa-càrrega.

És important esmentar que la massa atòmica d'un isòtop coincidirà amb la massa dels nucleons. Aquest estat de coses és plausible perquè els elements no estan conformats per un únic isòtop sinó per una barreja que presenta certa abundància per a cadascú.

.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found