medi ambient

definició d'ètica ambiental

La ètica ambiental és la branca de la filosofia que considera especialment les relacions entre els homes i el medi ambient en què es desenvolupen, i que es preocupa i ocupa especialment de regular que les accions dels éssers humans no atemptin contra el desenvolupament i l'evolució dels ambients naturals.

Branca de la filosofia que s'ocupa de la regulació del comportament humà davant del medi natural

A mitjans del segle passat, es va començar a denunciar públicament els danys que al medi ambient perpetraven tant les indústries com els homes amb escassa consciència respecte del respecte pel medi ambient.

En tant, aquesta situació creixent va disparar la necessitat de la creació d'un espai específic que vetlli per la cura de la nostra naturalesa i que en cas contrari castigui els qui no obren en aquest sentit.

Una escala de valors que convidi a la responsabilitat i cura de l'ambient

És a dir, l'ètica ambiental proposa una normativa moral que exigeix ​​responsabilitat per part de les empreses i dels homes quant a la cura del nostre entorn natural.

La proposta fonamental d'aquesta branca de l'ètica és procurar el benestar entre la societat i la naturalesa perquè els éssers humans puguem desenvolupar-nos en un ambient natural cuidat.

En aquest sentit l'ètica ambiental aprofundeix i aborda temes com ser: les obligacions que els individus tenen amb el medi ambient i amb vista a com han d'ordenar les seves accions per no afectar-la; també, l'ètica ambiental proposa que l'ésser humà ha de ser responsable de tot el planeta que habita i per això haurà d'actuar en funció de cuidar-lo a futur perquè les seves accions no afectin el present immediat però tampoc el proïsme.

En tant, aquesta qüestió només serà plausible d'assolir amb el compromís efectiu dels homes.

Afortunadament, actualment i després de dècades de denúncia i d'insistència en la instal·lació de la problemàtica als mitjans de comunicació massiva, el tema de la crisi mediambiental s'ha convertit en un tema mundial i llavors, estats, individus i organitzacions de defensa del ambient, vénen proposant diverses solucions i alternatives, encara que és clar, la tasca d'educació no és senzilla i com dèiem requereix un compromís concret.

Preservar i valorar la naturalesa perquè la gaudeixin les generacions futures

L'ecologia i l'educació ambiental es valen d'aquesta branca de l'ètica per exercir la seva missió de conscienciació i sensibilització a la societat; insten a desenvolupar un comportament que generi una nova manera de relacionament amb el medi ambient, en la qual hi hagi un absolut respecte i cura del mateix.

La funció fonamental de l'ètica ambiental és desenvolupar aquells valors que contribueixin a construir una consciència ambiental que tendeixi a preservar l'entorn natural, valorar-lo perquè pugui ser gaudit per les properes generacions.

Si no hi ha aquesta responsabilitat i conscienciació, és a dir, quan l'ésser humà desplega un accionar absolutament antisocial i de no respecte envers el medi ambient s'acabaran generant i disparant una infinitat de problemes ambientals: contaminació, escalfament del planeta, entre d'altres, problemàtiques per cert que patim avui tots els que habitem a la terra, i que per descomptat han tingut el seu origen en aquest accionar irresponsable i poc curós amb l'ecosistema.

L'ésser humà és l'únic responsable

Els éssers humans som els responsables de les problemàtiques ambientals i estan estretíssima vinculació amb l'absència de valors socials, no es veu com una cosa rellevant la necessitat de preservar i tenir cura del medi ambient on viuen.

Lamentablement, molts no aprecien, ia d'altres no els importa directament, que tot el mal que perpetren avui, i el que es va generar ahir, tindrà una negativa repercussió demà, i també avui, ja estem sent espectadors de les conseqüències d'un maneig irresponsable de lhome amb la natura en molts aspectes.

Ara bé, l'ètica ambiental es proposa canviar el paradigma i aconseguir així que l'home reflexioni sobre el dany causat, i que sabent-ho, i de les conseqüències negatives, prengui consciència per actuar de manera cautelosa i amorosa amb el medi.

L'ètica ambiental ha de procurar el compliment de normes i la difusió de valors que conscienciïn les persones, com per exemple no llençar escombraries al carrer ia les aigües, i sobre el reciclatge, entre altres accions, que tendeixen, sens dubte, a generar un món més saludable i menys castigat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found