general

definició de reglament escolar

Tots els centres escolars necessiten una sèrie de normes perquè hi hagi un ordre adequat en el procés d'ensenyament. Aquestes normes es plasmen en un reglament escolar.

La idea fonamental de qualsevol reglament escolar és establir què és permès i, sobretot, què està prohibit en relació amb el comportament de professors i alumnes.

Bases per al funcionament correcte d'una comunitat

El reglament escolar és un document on s'especifiquen amb detall quin és el règim intern que ha de regir les pautes de conducta del conjunt de la comunitat educativa. Hi ha una sèrie d'aspectes que solen estar recollits en aquest tipus de documents: el respecte als horaris establerts, quines conductes no són admissibles i les sancions corresponents, normes d'higiene, així com pautes de comportament general en les relacions entre professors i alumnes.

Finalitat del reglament escolar

Un reglament escolar no és simplement un conjunt de prohibicions, sinó que han de tenir un propòsit educatiu i formatiu. Per aquest motiu, els reglaments han de ser coneguts pels alumnes, de manera que un professor els expliqui el sentit del mateix. Lalumnat ha dentendre que el reglament és positiu i no es tracta dun règim sancionador.

El respecte al reglament escolar suposa assumir uns límits ètics al comportament individual. Si els límits es vulneren o no es respecten, hi ha unes conseqüències que cal acatar. L'incompliment del reglament suposaria una activitat acadèmica amb moltes dificultats i una educació sense valors. En qualsevol cas, aquest tipus de reglaments s'han d'acomodar a l'edat dels alumnes, ja que la idea de respectar una norma és molt diferent amb 6 anys que amb 15 anys.

Canvis d'època, l'evolució en els conceptes de l'educació, el respecte i els drets

Al llarg de la història, els reglaments escolars han anat canviant. En el passat era habitual el càstig físic i una disciplina fèrria i actualment les normes pretenen evitar situacions indesitjables (per exemple, l'assetjament escolar o les faltes de respecte al professorat).

Des d'un punt de vista social, hi ha un debat sobre quin ha de ser el tipus de reglament escolar. Es podria parlar de dues posicions. Uns defensen que el reglament ha de ser estricte, en el contingut i en l'aplicació. Per contra, altres consideren que els reglaments han de ser flexibles i la seva aplicació pràctica s'ha d'adaptar a les circumstàncies de cada context acadèmic.

Per tant, hi ha dues metodologies educatives vinculades als reglaments escolars. La més estricta posa l'accent en els elements sancionadors i la més permissiva considera que la idea de prohibició s'ha de substituir per la prevenció i pel diàleg.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found