general

definició dadequació

El terme adequació serveix per assenyalar el procés dadaptació que una persona, situació o fenomen pot realitzar davant el canvi de certes condicions preexistents. L'adequació significa, en altres paraules, acceptar les noves condicions i respondre-hi de manera positiva.

Es podria dir que l'adequació és un fenomen que es pot donar en diferents ordres de la vida. Això és així perquè una persona pot adequar-se a noves situacions que li toquen viure amb l'objectiu principal de no haver de patir així com també intentar gaudir d'aquestes situacions tan com es pugui. En aquest sentit, exemples d‟adequació poden ser l‟arribada d‟un nou integrant a la família (que no només requereix una adequació física de l‟espai sinó també una adequació emocional i psicològica), el canvi de treball i la necessitat d‟adequar-se a una nova rutina, a un nou lloc, a un nou grup de col·legues, a noves tasques, etc. Diferents etapes de la vida com ara la graduació, l'entrada a l'adultesa, la maduresa poden ser també moments que requereixen adequació.

L'adequació, però, no és un procés o fenomen que s'aplica a individus només sinó que també es pot aplicar a diferents situacions. Així, per exemple, cal que un servei o un missatge publicitari s'adeqüi a les necessitats de determinat públic per tal de captar la seva atenció i obtenir nous clients. L'adequació d'un sistema polític a les necessitats del poble també té a veure amb poder desenvolupar un govern pròsper que no es vegi signat per les crisis o els conflictes.

En conclusió, podem dir que si bé moltes vegades el procés d'adequació a una nova situació o circumstància pot ser dificultós, sempre té a veure amb la capacitat d'acceptar el canvi de manera positiva i amb vista a un futur millor.