social

definició de diversitat cultural

La paraula diversitat és un terme que permet referir la diferència, la varietat, la desemblança i l'abundància de coses diferents en un context determinat. I cultural és un terme que ens permet referir-nos a tot allò que és propi o relatiu a la cultura. Això proporciona enriquir els coneixements pel que fa a altres tradicions, i desenvolupar el respecte mutu.

El concepte de diversitat cultural dóna compte de la convivència i interacció que existeix efectivament i satisfactòriament entre diferents cultures en un mateix espai geogràfic.

L'existència de diferents cultures està considerada com un patrimoni importantíssim de la humanitat, ja que aquesta qüestió, sens dubte, contribueix a fomentar i expandir el coneixement i també valors com el respecte i la tolerància, perquè el fet de respectar i tolerar l'altre que viu al costat nostre, encara que no manifesti les mateixes creences i bagatge cultural, resultarà sempre un pas endavant quant a persones.

Fomenta i expandeix el coneixement i el respecte cap a allò diferent

Cada cultura farà una aportació diferent i aquí rau justament l'enriquiment de qualsevol cultura, de poder absorbir aquelles qüestions que presenta la que té al seu costat ia ella li manca en aquest aspecte. Sumar els costums de l'altre que m'enriqueixen i sempre mostrar-se disposat a conviure harmoniosament.

D'altra banda, la diversitat cultural proposa el respecte no només per part dels nostres veïns o dels que envolten i no pensen igual a nosaltres sinó que també implica el respecte per part de les autoritats que tenen el poder a la comunitat on habitem, per descomptat, en cas que l'autoritat es mostri coercitiva contra els qui s'expressen en contra de les seves idees ens trobarem davant d'un clar context de manca de llibertat d'expressió, cosa que popularment s'anomena dictadura, a més d'una pràctica claríssima de segregació cultural.

Però l'autoritat a més de respectar les idees d'una cultura determinada haurà de donar a les diferents cultures que integren la seva comunitat les garanties necessàries per a la seva supervivència, ja que és una situació freqüent que una cultura es vegi amenaçada per l'avenç d'una altra que compta amb una vocació hegemònica, doncs, l'autoritat o govern ha d'intervenir per protegir la cultura més feble i evitar per sobre totes les coses que desaparegui, desapareixent per tant la diversitat cultural.

El deure de l'estat sempre ha de ser garantir l'equitat i els drets de tots més enllà de qualsevol tipus de diferència en algun aspecte, en aquest cas que abordem, en el cultural, sempre haurà de promoure polítiques i campanyes que defensin les cultures minoritàries i per descomptat evitar i sancionar qualsevol tipus de discriminació que es pugui fer en aquest sentit.

La globalització i les noves tecnologies van canviar l?eix i van marcar l?obertura de la convivència cultural

El món d'avui té una postura absolutament diferent de centenars d'anys enrere en aquest aspecte, sortosament, la globalització hauria estat impossible si no s'hagués donat en un marc d'obertura en tot aspecte.

En temps passats, les civilitzacions mantenien les seves cultures aïllades i separades de la resta, podien interactuar, però sempre es mantenia una distància, no es procurava que les diferents cultures convisquessin com sí que passa avui.

Actualment i com a conseqüència de diversos factors que tenen a veure amb l'evolució i les noves tecnologies, això ha canviat radicalment i així és que les diferències en aquest sentit s'han anat eliminant de manera progressiva.

Per cas, avui podem apreciar com a partir de la fusió de diferents cultures emergeix una cultura comuna i global que sintetitza diverses cultures.

El desenvolupament de la tecnologia, com ja indiquem, va ser sens dubte el motor de l'escurçament de les distàncies, generant transports i comunicacions més eficients i instantànies entre les cultures més llunyanes i diverses. Això òbviament va impactar positivament a apropar a les cultures, persones, que van néixer en un lloc i es van criar sota un bagatge cultural donat i després se'n van anar a treballar a una cultura totalment diversa però van poder adaptar-se i amalgamar la seva història cultural amb la del país de destinació .