economia

definició de pla de treball

Una empresa o un negoci es creen amb la finalitat de generar riquesa i cal planificar qüestions diverses, com ara la previsió de vendes, l'establiment d'objectius o l'elaboració d'unes previsions comptables. Aquests aspectes són rellevants, però no constitueixen un pla de treball.

Entenem per un pla de treball el conjunt d'accions que es faran en un negoci o un departament per tal d'aconseguir uns objectius, per exemple els objectius establerts en un pressupost. En aquest sentit, un pla de treball no està fet amb números sinó amb accions i tasques que són realitzades per uns treballadors concrets.

El pla de treball com a estratègia que orienta una activitat

El concepte de pla de treball és aplicable a una empresa, però també a un estudiant, a un equip de futbol i, en definitiva, a qualsevol projecte personal o col·lectiu. Un pla és una guia d'actuació i tota guia ha de respondre a tres qüestions fonamentals: on som, on volem anar i com ho aconseguirem.

Pautes per elaborar un pla efectiu

Els plans de treball tenen el propòsit daconseguir unes metes determinades. Si bé cada pla s'ha d'adaptar al tipus de negoci o activitat, és possible parlar de pautes generals i algunes són les següents:

- Concretar la finalitat de cada pla de treball, ja que uns plans han d'orientar-se a la feina personal, mentre que altres fan referència al treball en equip. En aquest sentit, en la finalitat d'un pla cal especificar què es vol aconseguir i, sobretot, com s'aconseguirà.

- A l'hora d'elaborar un pla, les fites a assolir han de ser realistes, mesurables i coherents. Alhora, cal utilitzar tota una sèrie d'indicadors precisos i objectius (els indicadors poden estar relacionats amb l'eficiència, la qualitat d'un servei o la qüestió econòmica).

- Un pla de treball ha d'incorporar tres tipus de recursos: humans, materials i financers.

- En tot pla de treball cal introduir sistemes d'avaluació que permetin valorar l'execució del programa i reforçar-ne la gestió adequada.

- Un pla de treball no s'ha d'entendre com una llista d'activitats que s'han de complir de manera sistemàtica.

- En qualsevol pla de treball s'estableixen unes activitats amb uns objectius, però és molt important que totes dues qüestions estiguin acompanyades d'un cronograma, és a dir, un gràfic on s'estableixi quan es realitzarà una activitat.

- En definitiva, un pla de treball és la resposta concreta a una sèrie de preguntes: què cal fer, qui ho farà, de quina manera i quan.

Fotos: iStock - South_agency / Warchi

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found