general

definició d'unitat didàctica

A instàncies d'un context d'ensenyament, aquest concepte fa referència a un espai ordenat i planificat d'aprenentatge, emprada generalment en els primers nivells educatius, com ara educació infantil i educació primària i s'empra com una mena de mitjà de planificació en què s'assentarà cosa que s'anirà fent durant un lapse determinat de temps, amb la intenció final i última de garantir una planificació científica i sistematitzada de tot allò que s'anirà fent a l'aula de l'escola.

La Unitat Didàctica és un model daprenentatge que es troba fonamentalment lligat a les teories constructivistes, que com sabem segueixen el corrent del constructivisme el qual afirma que el coneixement humà de totes les coses és un procés mental de l'individu que es desenvolupa de manera interna i conforme l'individu interactua amb el seu entorn.

En tant, la mateixa està compresa pels elements següents: objectius didàctics (l'enunciació de les capacitats que l'alumne haurà d'assolir per fi de la unitat i que hauran de ser coherents amb els objectius generals i referencials), continguts (aquells sabers organitzats de manera harmònica i que s'enuncien com a conceptes, procediments i actituds), activitats (aquells mitjans que permetran assolir els objectius previstos: recol·lecció d'idees, activitats introductòries, de desenvolupament, de síntesi i d'expressió) i avaluació (dels resultats obtinguts).

Solen abastar un temps quinzenal, encara que s'adapten majoritàriament a aquelles necessitats de temps que exigeixi el grup en qüestió.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found