comunicació

definició de quadres comparatius

La informació que fem servir es pot sistematitzar i ordenar de moltes maneres. Una és a través de quadres comparatius. Es tracta d'esquemes generals amb què és possible contrastar els diferents elements que conformen un tema determinat amb un altre de similar. En altres paraules, és una tècnica que permet facilitar la comprensió d‟un assumpte a través de la visualització esquemàtica d‟una informació.

Consideracions generals sobre els quadres comparatius

Aquest tipus d'esquemes compleixen una funció triple:

1) es proporciona una síntesi de la informació,

2) es comparen dades rellevants i

3) es mostren similituds i diferències sobre un tema.

Com a criteri general s'organitzen a partir de diferents columnes on es distribueix la informació. Aquests quadres són aplicables a tot tipus d'activitats, com ara la investigació, la docència, l'activitat escolar o el món empresarial.

Aquestes taules informatives faciliten la sistematització de la informació. D'aquesta manera, una temàtica ordenada es pot comparar amb una altra. Els conceptes o idees que es comparen proporcionen una visió global i, gràcies a això, és més factible conèixer una matèria concreta.

Un exemple pràctic

Suposem que tenim la intenció de comprar un nou automòbil, però dubtem entre dos models diferents. A partir d'aquesta inquietud inicial, creem dues taules diferents on anem anotant informació rellevant sobre les dues actuacions. Hi indiquem dades concretes, com la cilindrada, el tipus de motor i la seva potència, el preu, etc. En comparar les característiques dels dos automòbils estem utilitzant una eina per decidir-nos comprar un o altre.

Quan no cal comparar informació es pot fer servir un quadre sinòptic i altres eines metodològiques

Com el nom indica, el quadre comparatiu està concebut per contrastar informació. Tot i això, quan es tracta d'ordenar dades sense comparar-les amb altres, també és possible utilitzar una altra eina, el quadre sinòptic. Amb aquesta tècnica es pretén organitzar, desglossar i jerarquitzar una informació determinada.

Remarcar que els quadres comparatius o els sinòptics són alguns dels mètodes tradicionals per desenvolupar tècniques d'estudi, però també hi ha els mapes conceptuals, els gràfics, els esquemes o els resums tradicionals. Tots aquests mètodes reforcen laprenentatge i la comprensió de la informació.

Foto: Fotolia - alexandertrou

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found