ciència

llei de coulomb - definició, concepte i què és

En física es fa servir la llei de Coulomb per tal de calcular la força existent entre dues càrregues que es troben en repòs. És una llei fonamental en el camp de l'electricitat i del magnetisme. Alhora, es connecta totalment amb una altra, la llei de la gravetat enunciada per Newton.

L'enunciat de la llei i les implicacions que té

El seu postulat és el següent: la força que s'exerceix entre dues càrregues elèctriques diferents és planament proporcional a la multiplicació de les dues càrregues i, alhora, és inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.

La formulació de la llei de Coulomb implica que si hi ha dues càrregues amb el mateix signe, aquestes es repel·leixen entre si, és a dir, s'allunyen. Per contra, si tenim dues càrregues de diferent signe, totes dues s'atreuen. D'aquesta manera, la força elèctrica d'atracció o de repulsió depèn de dos factors: la intensitat de la càrrega elèctrica i la distància existent entre totes dues.

Cal indicar que la llei de Coulomb només és aplicable en càrregues en repòs en un sistema de referència determinat que sigui homogeni i isòtrop (perquè el medi sigui homogeni ha de presentar les mateixes propietats en qualsevol de les seves parts i perquè sigui isòtrop és necessari que les propietats no depenguin de la direcció de mesura).

El segle XVll i l'electricitat

L'electricitat és un fenomen físic relacionat amb la interacció entre dues partícules, protons i electrons. L'atracció que hi ha entre tots dos permet explicar tota mena de fenòmens. En aquest sentit cap a la meitat del segle XVlll el científic Benjamin Franklin va demostrar que els raigs de les tempestes eren en realitat una forma d'electricitat a la natura.

El físic francès Charles Coulomb (1736-1806) va ser el primer científic que va quantificar les forces elèctriques i els resultats obtinguts es van plasmar a la llei que porta el seu nom. Aquesta llei és considerada un principi fonamental de l'electromagnetisme i de l'electrostàtica.

Al llarg del segle XVll es van produir tota mena d'avenços teòrics i pràctics relacionats amb l'electricitat: els primers condensadors elèctrics, la invenció del parallamps o una invenció del mateix Coulomb per mesurar amb precisió la força entre les càrregues elèctriques. Aquests i molts altres avenços van servir com a fonament per al desenvolupament de la Revolució Industrial.

L'invent de Coulomb per determinar amb exactitud la intensitat de les càrregues elèctriques és conegut com la balança de torsió i la seva unitat de càrrega elèctrica rep el nom de coulomb (un coulomb és la quantitat de càrrega que es transporta per un corrent d'un amperi durant un segon).

Foto: Fotolia - Kuno

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found