general

definició de generalització

El concepte que ens ocupa disposa de dos usos a instàncies de la nostra llengua.

Extensió d'alguna cosa

La generalització implicarà la extensió o propagació d'alguna cosa, ja sigui una cosa positiva, o si no n'hi ha una cosa negativa.

És a dir, la generalització d'un coneixement, tal com la informàtica ha tingut una repercussió altament positiva, ja que les persones aconsegueixen mantenir-se informades i comunicades permanentment, mentre que la generalització d'una malaltia implicarà un escenari altament negatiu a la societat o comunitat en la qual es desenvolupi.

Conclusió que es traurà d'una cosa particular

I per altra banda el concepte s'empra per designar la conclusió general que es pot treure d'una cosa particular.

La generalització és un procés a partir del qual s‟estableix una conclusió universal des d‟una observació de tipus particular.

Aquesta es basa normalment pel fet que és impossible un pas lògic entre allò particular o general, mentre que el seu ús es restringeix a la ciència.

Se sol utilitzar per generar hipòtesis, tenint en compte, és clar, que es tracta d'una conjectura, d'una qüestió parcial i que ha de passar per l'experimentació per poder-se comprovar.

Quan la generalització és emprada a instàncies del discurs s'haurà de tenir cura perquè és freqüent que caigui en inconsistències, és a dir, en generalitzacions que no corresponen i que acaben desembocant en fortes polèmiques, que poden afectar una part important de les persones, en especial quan es tracta de qüestions sensibles per a la societat.

Les persones estem constantment fent anàlisis subjectives del que li passa, dels fets que observa al seu entorn, i al món, perquè per poder prendre decisions és imprescindible primer saber què passa al nostre voltant i al món.

Problemes que comporta la generalització

Quan es generalitza, no sempre obtindrem un model de la realitat concreta que sigui veritable i, per cas, aquesta manca de transició entre l'observació particular i la general pot derivar en un model incorrecte.

La generalització és una modalitat que solen utilitzar els dirigents polítics i governants quan cal amagar alguna situació o estat de coses desfavorable per a ells, és clar, i aleshores el que fan és construir una realitat parcial, general, de manera absolutament premeditada, amb la missió de manipular alguna qüestió que els posa en un lloc incòmode o polèmic.

Aplicació a Lògica ia Estadística

La generalització és un element fonamental dins de la Lògica (la branca de la Filosofia que s'ocupa d'estudiar els principis de la demostració i inferència vàlida) i també a instàncies del raonament humà.

Tota inferència deductiva vàlida tindrà com a base obligatòria la generalització. De tota manera, el de generalització és un concepte que es pot aplicar a diferents disciplines.

Quan generalitzem atribuïm a un grup de coses que pertanyen al mateix gènere una cosa que ja sabem d'alguns dels seus individus, ens abstraiem de detalls particulars o de les típiques excepcions del cas. Per exemple, en general encara tenim un bon clima durant la tardor. Ens referim així a allò comú, a allò habitual i al que es dóna amb més freqüència.

Generalitzem per mitjà de la inducció, és a dir, sumant experiències particulars, algunes vegades de manera inconscient i algunes altres de manera deliberada.

Per exemple, tenim dos conceptes: A i B, A serà una generalització de B només si cada instància del concepte B és també una instància del concepte A i si hi ha instàncies del concepte A que no són instàncies del concepte B. Per exemple: Ser humà és una generalització de dona perquè tota dona és un ésser humà, encara que hi ha éssers humans que no són dones, els homes, sense anar més lluny.

D'altra banda, l'estadística sol fer ús de la generalització quan s'efectua una anàlisi d'un tema puntual que afecta una comunitat i els resultats que se n'obtenen es traslladen a una societat més gran.

Si bé es pot tractar d'una informació consistent és molt probable que hi hagi un marge d'error i cal tenir-ho en compte.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found