general

definició d'anomalia

En l'ús general que donem a instàncies del llenguatge corrent, fem servir la paraula anomalia per indicar-ne una irregularitat o anormalitat que se succeeix de sobte en allò que és habitual i aleshores, per tractar-se d'alguna cosa fora del comú despertarà l'atenció dels observadors causant enorme sorpresa.

Allò anormal i irregular

Aquest sentit de la paraula el solem aplicar a esdeveniments, però també al comportament de les persones.

Així, per exemple, podrem parlar de l'anomalia que presenta el servei de correu quan no es rep una correspondència que a jutjar pel temps ja hauria d'haver arribat a destí; o en el seu defecte de l'anomalia en la manera de procedir d'algú que coneixem i que queda evidenciada en desplegar un comportament insòlit a la seva persona.

Direm que és anòmal allò que en el seu funcionament o aspecte no és normal ni corrent, és rar, poc usual, i per cas és que se li sol atribuir normalment una consideració negativa per aquesta situació si no és normal.

Vaig poder aplicar-se a tota mena de coses ia les persones, mentre, quan s'atribueix a un objecte com pot ser un aparell, aquesta anomalia generarà que no funcioni conforme i que calgui reparar-lo o directament desfer-se'n perquè ja no serveix.

Astronomia: distància que s'aprecia des del sol, d'un planeta al seu afeli

D'altra banda, ia instàncies de la astronomia l'anomalia designa aquella distància angular, observada des del centre del sol, que existeix del lloc concret o mig d'un planeta al seu afeli.

Manca d'observança de les normes d'una societat

Mentrestant, a l'àmbit social s'anomena anomalia a aquelles irregularitats que existeixen a la majoria de les comunitats o societats i que estaran determinades per aquelles persones que no respecten o segueixen les regles i normativa vigent que són les que fan que la societat en qüestió funcioni de manera adequada.

Hi ha individus que per determinades circumstàncies que fan a la seva criança o context social no respecten les normes, al contrari, constantment les contravenen, i això per descomptat generarà una absència d'harmonia en la convivència social.

Quan algú atenta contra una norma ha de ser castigat d'acord amb la llei per fer-li comprendre el seu error, i també per evitar que altres puguin repetir aquest comportament.

Física: simetria

També al camp de la física ens trobem amb una referència per a anomalia, la qual designa una simetria clàssica.

Biologia: malformació que observa un ésser viu

I a biologia, la paraula anomalia és emprada per denominar aquella malformació o alteració, ja sigui biològica, adquirida, o congènita, que pateix un individu.

Una de les anomalies congènites més recurrent entre les persones és la Síndrome de Down i que està provocada per una alteració en el nombre de cromosomes, hi ha un cromosoma extra, o una part (els cromosomes contenen l'estructura de l'ADN).

Les cèl·lules que componen el cos humà disposen de 46 cromosomes distribuïts en 23 parells, un dels quals determinarà el gènere de la persona, i els altres 22 s'enumeraran d'1 a 22 en relació amb la mida decreixent; els individus amb síndrome de down disposen de tres cromosomes al par 21 en lloc dels dos habituals i normals.

Els efectes que això té en la persona són variables, però sí que és una realitat de tots la presència de cert tipus de discapacitat intel·lectual i de maduració com a conseqüència primera.

Cal destacar que la paraula anomalia és usada com a sinònim d'altres conceptes i viceversa com a ésser: irregularitat, anormalitat, raresa, desviació....

Si bé la paraula com ja assenyalem té majorment una connotació negativa, en gairebé tots els àmbits que se l'empra, n'hi ha un, l'art, en el qual se li atribueix una consideració positiva, perquè en aquests el que no és normal i és rar sol ser vist com una tendència, una innovació, una avantguarda, òbviament quan es tracta d'una cosa creativa, que desperta interès i atenció en el públic i se'n desprenen nous corrents.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found