ciència

definició d'aritmètica

La rellevància dels comptes i els números a les nostres vides

Hi ha una important porció de gent a la qual li pronuncien el nom de les matemàtiques o la conviden a fer números i certament es posen nervioses i volen sortir corrent, però, i més enllà dels gustos o disgustos que els números i els comptes que es fan amb ells ens puguin generar no podem defugir la rellevància que aquests ostenten en la nostra vida quotidiana.

Tant se val que no treballem en alguna activitat vinculada als números o que ja no anem a l'escola a estudiar en concret la matèria de matemàtiques, els números i els comptes són qüestions que estan íntimament lligades a la quotidianitat de qualsevol i per això és important que ens preocupem per aprendre'ls i els traiem, per als que pensen així, aquesta càrrega negativa que li han sabut inculcar.

Branca de les matemàtiques que s'ocupa de manera excloent dels números i de les operacions que es poden efectuar amb aquests

I per cas, per començar a involucrar-nos amb números i comptes és que ens hem d'interioritzar de l'aritmètica, aquella branca de les ciències matemàtiques que justament s'ocupa de manera excloent dels números i de les operacions que s'hi poden fer.

L'aritmètica és aquella branca dins de les matemàtiques que s'ocupa de l'estudi dels números i les operacions que s'hi poden fer..

A més, l'aritmètica és la més antiga i elemental branca de les matemàtiques ja que és utilitzada a gairebé tot el món, com bé assenyalem línies a dalt, per a les tasques quotidianes més elementals, com per exemple comptar, però també en aquells contextos que exigeixen la resolució de càlculs científics força complexos.

Les principals operacions aritmètiques: suma, resta, multiplicació i divisió

Bàsicament, l'aritmètica estudia certes operacions amb els nombres i les seves propietats més elementals, i les seves operacions bàsiques són set: suma, resta, divisió, multiplicació, potenciació, radicació i logaritmació, en tant, a la consideració conjunta de totes aquestes operacions se la coneix com a càlcul aritmètic.

La suma o addició és una de les operacions bàsiques i que es representa a través del segle+. Consisteix a reunir diverses quantitats d'una mateixa o diversa cosa, ia la quantitat resultant s'anomenarà suma. 3 peres + 2 pomes em diu que tinc un total de 5 fruites.

Mentrestant, la resta es representa amb el signe – i consisteix a eliminar els articles duna sèrie o col·lecció, de trobar la diferència entre dues quantitats. 4 – 3 = 1.

Per la seva banda, la multiplicació, es representa amb els signes x o * i implica sumar un nombre tantes vegades com indica un altre número, així: 3 ​​x 4 serà igual a 12, si sumem tres vegades el 4 justament ens dóna com a resultat 12.

I la divisió és una operació aritmètica de descomposició que permet esbrinar quantes vegades una quantitat està continguda en una altra, exemple: 20/5 = 5.

Ús a la prehistòria

Hi ha antecedents, com ser el de l'os Ishango, una eina de pinyol que data del Paleolític Superior i que consistia en un tros punxant de quars en un dels seus dos extrems majorment utilitzat per gravar i escriure, que demostren que l'aritmètica era àmpliament utilitzada per aquells temps remots, en les operacions més bàsiques de suma i resta. La troballa de les inscripcions esmentades, que daten aproximadament d'entre 18000 i 20000 aC, ho demostren sense cap dubte. Després, vindrien les aportacions dels babilonis, de Pitàgores, de Fibonacci i d'Arquimedes amb un complet tractat, per continuar avançant en la matèria i arribar als avançadíssims proposats d'avui dia.

D'altra banda, s'utilitza el terme aritmètica per referir-se a tot allò relatiu a l'aritmètica, per exemple, a la persona que en té coneixements especials se la designa com a aritmètica/o.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found