religió

definició d'exegesi

La paraula exegesi ve del grec i literalment significa explicar o interpretar. D'aquesta manera una exegesi és qualsevol interpretació d'un text. Cal recordar que exegesi i hermenèutica són termes sinònims, ja que tots dos al·ludeixen al procés intel·lectual pel qual es descobreix el significat veritable d'un text. La persona que realitza aquesta activitat és coneguda com a exègeta.

Certs textos, especialment els del món antic o els relacionats amb la tradició judeocristiana, no es poden llegir amb criteris convencionals. De fet, per comprendre el seu veritable significat cal conèixer qüestions diverses: qui va escriure el text i quina en va ser la motivació, el context històric del document i els possibles elements simbòlics que hi apareixen.

L'exegeta és algú que coneix tots els elements i claus que permeten interpretar correctament un text. Quan l'exegeta incorpora una valoració personal en la seva interpretació no es fa una exegesi sinó una eisègesi (l'exegesi implica una postura objectiva i l'eisègesi es basa en la subjectivitat de l'intèrpret).

Exègesi bíblica

Els experts a les Sagrades Escriptures s'enfronten a una tasca complexa, interpretar correctament el significat dels evangelis

En la tradició jueva els exègetes són coneguts com a mefarshim, un terme que significa comentador. Actualment les comunitats jueves continuen analitzant els textos sagrats com el Talmud o la Torà a partir d'estudis exegètics.

A la tradició cristiana també s'investiga l'autèntic sentit de les Sagrades Escriptures. Cal tenir en compte que l'exegeta cristià, singularment el catòlic, ha d'acceptar la Bíblia oficial (la coneguda Vulgata) i, per altra banda, valorar les interpretacions dels Pares de l'Església (per exemple, Sant Tomàs) i no oblidar que els textos sagrats van ser escrits per la inspiració de Déu.

Exègesi jurídica

Els textos legals no només exposen un conjunt de normes, sinó que aquestes normes han sorgit en un context social determinat i, per tant, requereixen una interpretació adequada

En aquest sentit, l'exegesi jurídica és un corrent de la ciència jurídica.

La tradició exegètica va sorgir a França al segle XlX en entendre's que el dret no és simplement una qüestió de normes que s'ajusten a una situació determinada. Així, els qui propugnen una exegesi jurídica consideren que els textos legals s'han d'adaptar al context social de cada moment històric. En altres paraules, un text legal sense una exegesi o interpretació es converteix en un document formal desconnectat de la realitat.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found