social

definició dorganització social

S'entén per organització social tota aquella agrupació de persones que s'estableixen a partir d'elements compartits, idees en comú, formes similars de veure el món.

A més, és important perquè aquest grup de persones sigui considerat una organització social que hi hagi un objectiu a realitzar, sigui aquest solidari o particular. Això és així ja que una organització social ha d'existir sempre per una raó i no per espontànies variables causals (en aquest cas no estaríem parlant d'organitzacions socials sinó més aviat d'expressions comunes de certs grups socials).

Les organitzacions socials existeixen des del moment que l'ésser humà va començar a viure en societat

Tot i que aquest és un terme molt de moda i actual, les organitzacions socials poden prendre moltes formes diverses i així ha estat al llarg del temps. Una de les característiques principals amb què ha de comptar una organització social és la de comptar amb un grup de persones que comparteixin elements en comú, interessos similars, valors similars o formes d'actuar davant de determinades situacions. Alhora, les organitzacions socials s'estableixen sempre amb una finalitat, per exemple canviar la realitat que envolta els seus membres, aportar discussions sobre determinats temes o simplement compartir un moment específic.

De la mateixa manera que les societats i les institucions humanes són complexes, les organitzacions socials també es poden tornar altament complexes i fins i tot conflictives. Per evitar-ho, han de comptar amb un sistema més o menys rígid de jerarquies que organitzen les diferents tasques, estableixen diverses funcions i marquen els objectius així com també els resultats a aconseguir.

Diferència entre moviment social, organització social i societat civil

Aquests tres termes presenten semblances i diferències i, en aquest sentit, poden crear certa confusió. Un moviment social és un grup normalment ampli dindividus que comparteixen uns ideals i que intenten transformar algun aspecte de la realitat. Normalment, aquests moviments són molt heterogenis i es caracteritzen per la seva oposició al poder establert, especialment al govern d'una nació.

Una organització social presenta una sèrie d'elements:

1) els individus que la formen creen una entitat amb un objectiu i uns interessos compartits (per exemple, una associació cultural o una fundació sense ànim de lucre),

2) l'entitat adquireix una forma jurídica determinada (societat cooperativa, societat col·lectiva i d'altres) i

3) les persones que formen l'entitat es regeixen per algun tipus de normes (per exemple, uns estatuts).

D'altra banda, la idea de societat civil presenta dues accepcions: és una modalitat d'empresa i és el terme per referir-se al conjunt d'organitzacions i de moviments socials.

El ventall de les organitzacions socials és un reflex de la comunitat

Una societat és un grup humà heterogeni i plural. Passa el mateix amb les organitzacions socials que la integren. Algunes tenen un propòsit merament lúdic, com ara les culturals o esportives. Altres tenen un marcat component solidari, com ara les ONG. Algunes tenen un propòsit econòmic (per exemple, les associacions empresarials).

En molts casos, les organitzacions socials se centren en la defensa d‟un col·lectiu (per exemple, els sindicats de treballadors o les associacions de consumidors).

El concepte dorganització social entès com a model de societat

A la prehistòria els humans ja es relacionaven a partir d'uns interessos i llaços en comú. En aquest sentit, creaven una estructura general o un tipus d'organització social, com ara la tribu, el clan o l'horda. Amb el pas del temps, es va imposar un nou model organitzatiu basat en el treball dels uns (els esclaus) i el domini dels altres (aquest sistema és conegut com a esclavisme).

A l'Edat Mitjana, es va establir l'ordre feudal basat en la divisió social per estaments o classes. Des de l'Edat Moderna fins al present s'han donat diverses maneres d'organització social: colonialisme, comunisme i capitalisme.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found