social

definició de família nuclear

La família és un punt de referència vital per a qualsevol fill que en l'etapa adulta pren consciència del valor de les arrels i durant la infància creix en un entorn de protecció cura i amor. La família nuclear fa referència a aquest nucli d¿intimitat personal. És a dir, encara que un grup familiar pot ser molt ampli en estar format per avis, oncles i cosins, per contra, el nucli es redueix únicament als pares i als fills.

Convé puntualitzar que també es considera familiar nuclear una parella sense descendència. O també s'engloben en aquesta classificació els casos d'un sol progenitor que exerceix el rol de pare i mare en la cura dels infants.

Convé afegir que la família, lluny de ser una entitat estàtica i inamovible, està en moviment constant. El procés de formació duna casa també està condicionat per les circumstàncies de lentorn cultural.

Família dominant

Avui dia, en entorns industrialitzats, s'ha endarrerit l'edat en què les parelles decideixen casar-se i tenir fills. També han canviat els costums religiosos ja que cada cop són més les parelles que formen una llar sense haver passat per l'altar.

D'altra banda, la família nuclear també s'enfronta a una dificultat important: l'augment en el nombre de casos de divorci que comporta noves formes de família davant l'evidència que l'amor ja no és per a tota la vida (o en molts casos , no ho és). L'augment en l'esperança de vida també ha marcat una dificultat nova en la convivència de parella.

La família estesa

Aquest model ha estat el dominant a occident. Convé puntualitzar que la família estesa fa referència al grup compost per la integració daltres éssers estimats i parents. Per exemple, és habitual que la família extensa acudeixi als casaments i esdeveniments d'aquest tipus que se celebren al grup.

Per contra, la convivència a la llar representa el nucli d'intimitat on només viuen els pares i els fills. Les relacions familiars estan marcades per l'amor, ja que els pares ofereixen un suport incondicional als fills al llarg de la vida. La família és una forma destructura social que té les seves pròpies lleis (normes de la convivència).

Fotos: iStock - Dragan Radojevic / sturti