esport

definició de quadrilàter

Un quadrilàter és una figura geomètrica amb una característica: està formada per quatre costats. Els diferents quadrilàters que hi ha depenen de les longituds dels costats i de les amplituds dels angles.

Tot quadrilàter és un polígon i com a figura geomètrica podem observar-la al nostre voltant en realitats molt diferents: un camp de futbol, ​​un full de paper, la pantalla del televisor, alguns estels o una simple taula.

La forma bàsica de tot quadrilàter és el quadrat, que és present en disciplines molt diverses: l'urbanisme, l'agricultura o l'arquitectura. Des d'un punt de vista psicològic, el concepte de quadrat transmet la idea d'una cosa tancada, acabada i perfecta, cosa que implica una sensació de seguretat (aquest aspecte psicològic és rellevant per al disseny de qualsevol objecte). La forma d‟aquesta figura geomètrica s‟assenta en el concepte matemàtic d‟angle recte, una concepció espacial que permet entendre el món d‟una manera ordenada. Aquesta idea queda palesa en el sistema d'eixos cartesians, una representació gràfica quadrangular que és l'instrument fonamental per ordenar l'espai i el moviment.

Classificació dels quadrilàters

Les diferents formes que presenten depenen del nombre de parells de costats paral·lels que té cadascun. Així, el quadrat té quatre costats paral·lels, així com el rectangle. el rombe i el romboide, sent tots ells paral·lelograms. En canvi, hi ha quadrilàters que no són paral·lelograms, com el trapezi isòsceles, el trapezi rectangle o el trapezi escalè (tots ells són coneguts com a trapezoides i no presenten parells de costats paral·lels).

Quadrilàter i boxa

La boxa és un esport que ja practicaven els grecs als antics jocs olímpics (era conegut com la pygmachia, que significa lluita amb els punys). La boxa en versió moderna va sorgir a Gran Bretanya al segle XVlll. En alguns territoris es boxejava en un recinte circular i per això el lloc de la baralla es va denominar ring, que en anglès significa anell. Aquest costum va anar evolucionant i l'espai es va convertir en un quadrilàter, però encara es fa servir el terme ring. D'aquesta manera, al món de la boxa ring i quadrilàter són sinònims encara que aquests termes es refereixin a figures geomètriques totalment diferents.

A la terminologia pròpia de la boxa hi ha una expressió molt característica: "pujar al quadrilàter". Significa anar a barallar-se però incorpora una connotació especial, ja que implica assumir el repte d'enfrontar-se a un altre púgil, tenint tots dos el propòsit de derrotar l'oponent.

Foto: iStock - Lorado

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found