dret

definició de pòlissa

Una pòlissa és la denominació que rep aquell document en què es plasma el contracte d'assegurança, d'una banda i de l'altra, les obligacions i els drets que correspondran tant a l'asseguradora com a l'assegurat, que són les dues parts intervinents en aquest tipus de contracte.

Al document es descriuran les persones, objectes o instruments que es vegin subjectes a asseguració i s'establiran les indemnitzacions i garanties en cas que es produeixi un sinistre que afecti aquest bé, persona o objecte de la nostra propietat.

Hi ha una vastíssima gamma de riscos a assegurar, per exemple, incendis, xocs, en el cas d'un automòbil, la mort d'una persona, entre d'altres, aleshores ia causa d'aquesta situació és que abans de prendre una pòlissa determinada, l'individu haurà de assessorar-se certa i correctament sobre això de quina és la millor alternativa que existeix per al bé o objecte a assegurar i òbviament, tenir en compte abans de res les característiques d'allò a protegir de perills. D'aquesta manera, quedaran arrecerades algunes qüestions o riscos i excloses d'altres, però és clar, es tindrà una idea acabada d'allò a cuidar més, perquè no està cobert per la pòlissa que es va treure.

La pòlissa està formada per tres parts fonamentals: les condicions generals, les condicions particulars i el condicionat especial.

Les condicions generals comprenen aquell conjunt de clàusules que estableix l'assegurador per regular tots els contractes d'assegurança que s'emetin dins del mateix ram com: extensió i objecte de l'assegurança, riscos exclosos, pagament d'indemnitzacions i la forma de liquidació de les indemnitzacions .

Per la seva banda, les condicions particulars són aquells aspectes específics de cada pòlissa i que les diferenciarà de la resta. I el condicionat especial fa referència al conjunt de clàusules que resulten de l'aplicació a cada pòlissa en concret.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found