general

definició de personalitat jurídica

El dret és la manera dordenar les relacions humanes dins duna societat. Perquè hi hagi una harmonia i el respecte a unes normes entre els individus que formen part d'una comunitat, cal desenvolupar regles que organitzin la convivència. El dret desenvolupa diversos reglaments, codis i àmbits d'aplicació (codi civil, codi penal, dret administratiu, mercantil...). Un dels elements clau són els principis bàsics del dret, és a dir, aquelles idees generals a partir de les quals es desenvolupen les lleis: la igualtat, la llibertat o la justícia. A partir d‟aquests principis es comencen a concretar els conceptes del dret; hi ha conceptes generals, imperatius, coercitius, etc. La personalitat jurídica és un dels conceptes bàsics propis del dret.

La idea fonamental de personalitat jurídica consisteix a reconèixer que algú (una persona) o una entitat (empresa, associació o fundació) té uns drets i unes obligacions. Amb altres paraules, la personalitat jurídica atribueix la titularitat de deures i obligacions en tant que el posseïdor d'aquests els té pel simple fet d'existir i sense que calgui acceptar-los. En tenir la titularitat de drets i obligacions, la persona o entitat ja pot obrar legalment.

Cada nació té la seva pròpia definició de personalitat jurídica, encara que a la Declaració Universal dels Drets Humans, concretament a l'article 6, s'explica el reconeixement formal de la noció de personalitat jurídica en un sentit general. Que una persona o entitat tingui reconeguda una personalitat jurídica implica que la llei l'empara i el protegeix, permetent que exerceixi amb plenitud tota la capacitat jurídica. Es considera que la personalitat jurídica és una conquesta del dret, ja que hi ha hagut i hi ha casos en què no hi ha aquest reconeixement: l'esclavatge en temps passats i les dones en alguns països actualment.

Prenent com a referència el Codi civil de la legislació espanyola, es distingeix la idea de les persones naturals i les persones jurídiques. La idea de persona natural es basa en el seu naixement i es desapareix al moment de la mort. Persona o personalitat jurídica sestableix quan es formalitza com a tal. Un exemple concret seria el cas duna associació, la qual passaria a tenir personalitat jurídica en el moment en què són aprovats els seus estatuts. A partir del reconeixement administratiu i legal dels estatuts, una associació ja té una personalitat jurídica i pot actuar legalment.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found