general

definició de derivació (lingüística)

En l'àmbit de la lingüística, el concepte de derivació es refereix a un dels processos de formació de paraules noves. Aquest procés té un criteri general: la unió duna base o lexema i un morferma derivatiu.

Cal tenir en compte que paraules diferents vénen d'una mateixa paraula primitiva. Així, totes les paraules que provenen d'una primitiva són conegudes com a paraules derivades. D'aquesta manera, amb la paraula primitiva sol, puc formar una sèrie de paraules derivades, com ara solada, insolació, solar, assolellat, etc. Perquè el procés de la derivació sigui possible cal aplicar una sèrie de regles.

Regles de la derivació als verbs, els substantius i els adjectius

En el cas dels verbs, la derivació es fonamenta en la unió dun sufix i un lexema. D'aquesta manera, en la forma verbal “somiat”, el lexema “somni” està acompanyat del sufix “ado” del participi. D'altra banda, quan els verbs presenten un lexema acabat en “e” o en “i”, aquestes dues vocals desapareixen en la derivació (per exemple, “xerrolar” es converteix en “xerrec”).

Pel que fa als substantius i els adjectius, la derivació també té les regles. Així, amb el lexema “casa”, la “a” desapareix si formem la paraula “caseta”. De manera anàloga, si a l'adjectiu neci afegim el morfema derivatiu edat, tenim la paraula neciesa.

Altres maneres de formar paraules

La derivació no és l'únic sistema per formar paraules, ja que també hi ha la flexió, la composició i la parasíntesi.

La flexió consisteix a afegir un morfema flexiu a un lexema. Així, hi ha morfemes flexius de gènere i de nombre (per exemple, a partir del lexema groc, podem incorporar el morfema flexiu aix i tenim la paraula grogues).

La composició no parteix de la unió d‟un morfema a una base o lexema, sinó que es tracta d‟unir més d‟una base o més d‟una paraula. D'aquesta manera s'obté una paraula composta (per exemple, paraigües, parallamps, gratacels o migdia).

A la parasíntesi les paraules es formen combinant el principi de la composició i de la derivació

En el cas de la paraula “automobilista”, hi ha una composició (auto + mòbil) i alhora una derivació, ja que s'hi afegeix el sufix “ista”. D'altra banda, la parasíntesi es produeix per la unió simultània d'un prefix i un sufix, com ara la paraula “inassumible” (és a dir, però amb el prefix “in” i el sufix “ible” es converteix en “inassumible” ”).

Fotos: Fotolia - Drobot Dean

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found