general

definició de vigència

Allò que es troba actual o està en ús

En el sentit més ampli, la paraula vigència s'aplica per referir-se a allò que té qualitat de vigent, és a dir, que roman actual, que encara compleix amb les seves funcions encara amb el temps transcorregut, o si no n'hi ha de lleis, usos i costums que es troben en ús i per tant han de ser respectades i observades.

El concepte es pot aplicar a persones, objectes, qüestions simbòliques, entre d'altres.

Respectar normes i usos i costums en vigència

Quan parlem de normativa en vigència, aquesta haurà de ser complerta sense excepcions per aquells que es trobin sota aquest ordenament jurídic. En cas de contrariar alguna norma es procedirà a sancionar aquell que hagi incorregut en aquesta falta. És important que tots ho sàpiguen, que les lleis, els usos i costums, estan per ser respectats i que si algú no ho fa o els contraria rebrà una pena a causa d'això, que per descomptat estarà ajustada al tipus de falta esdevinguda.

Ara bé, pel que fa als usos i costums hem de dir que el pas del temps moltes vegades deixa obsolet a diversos d'ells, i aleshores, transcorregut un temps i un canvi en aquest sentit farà que no sigui necessari el seu respecte, encara que normalment es substitueixen per altres, sempre segons les èpoques.

Les persones poden perdre vigència amb el canvi de modes o tendències en les seves tasques

En el cas dels éssers humans, quan es diu que tal o qual manté la seva vigència, gairebé sempre es troba vinculat a la professió que exerceixen, al fet de mantenir-se dins de la mateixa al primer nivell, ja sigui aquesta empresarial, esportiva o artística, malgrat l'edat que s'ha de manifestar un declivi en les seves capacitats.

"La vigència dels Beatles és realment impressionant, tot i que han passat diverses dècades des de la seva dissolució, segueixen sent líders en vendes". "La vigència dʻaquest atleta és inqüestionable, els recents resultats en els jocs olímpics ens ho demostren".

En els artistes o personalitats publicades vinculades a la comunicació és on més es pot apreciar aquesta qüestió de la vigència de què parlàvem línies a dalt. El pas del temps, i amb ell, el canvi de les tendències i modes en els diversos àmbits, genera, inevitablement, que propostes o artistes que van marcar una època, en una altra, quedin una mica relegats perquè estan tan associats a altres temps i altres maneres que els és difícil aggiornar-se. Òbviament no passa amb tots però hi ha casos en què determinats professionals per les seves característiques perden la vigència que havien tingut en temps passats i indefectiblement han de deixar el pas a les noves propostes.

Mentrestant, en el cas dels objectes la vigència té a veure amb la pèrdua o caducitat del valor. "Les videocasseteres han perdut vigència davant l'increïble avenç dels equips de DVD". "La vigència de la ràdio com a eix de l'entreteniment de la família, indubtablement, ja no resulta ser la mateixa d'abans, primer va ser la televisió i ara Internet continua traient-li espai".

També, la paraula vigència se sol emprar per referir-se a allò que ha passat de moda. "Els tapats de pell de guineu no tenen més vigència des de fa més d´una dècada".

D'allò esmentat es desprèn llavors que la paraula s'empra en molts àmbits…per referir-nos a la vigència de certs codis morals, d'alguns usos i costums, d'algunes paraules que si bé es feien servir fa molts anys enrere, avui, han tornat, o d'algun producte de tipus perible.

Dret Vigent: d'aplicació efectiva

En el context del Dret, per exemple, se la utilitza moltíssim, podent-nos trobar amb el Dret vigent que és aquell d'aplicació efectiva en un estat, en oposició al dret històric, les normes de les quals ja han estat derogades mitjançant altres lleis que ho van establir o bé perquè les noves ja no són més compatibles amb les anteriors.

Una norma legal entra en vigència quan després de ser aprovada per l'òrgan competent es publica al Butlletí Oficial que correspongui, llevat que la mateixa institució estableixi alguna data distintiva de vigència per raó.

Ús en concursos i promocions

Així mateix, el concepte s'usa molt vinculat a concursos o promocions. Quan una marca llança una promoció amb un dels seus productes sol col·locar-hi un temps d'existència que és limitat, i llavors, quan se la promociona se li aclareix al públic consumidor que aquesta tindrà una vigència determinada en el temps. Més enllà d'aquesta data no se'n podrà gaudir ni reclamar-la.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found