negocis

definició d'administració

L´administració és l´acte de governar, exercir autoritat i disposar d´un conjunt de béns, d´una institució o una nació. El terme és ampli i pot fer referència tant a l'ús que algú fa de les propietats i els béns (o fins i tot de les alienes) fins a l'administració política i econòmica d'un Estat, passant per l'administració organitzativa d'una empresa o entitat.

L'administració ha de passar en el marc de regles pautades i consens, en general, de forma democràtica, ja que sol tractar-se d'una pràctica de regulació darrere del progrés comú. Tot i això, quan es parla d'administracions corruptes o fraudulentes es refereix a casos en què això té lloc per part d'un individu o organització que fa ús de béns o recursos aliens en contra de la voluntat del seu propietari.

Hi ha diverses ciències o disciplines derivades d'aquest concepte, per exemple, l'administració d'empreses, que estudia l'organització d'aquestes institucions i la manera com es gestionen els recursos i els processos., l'administració pública, referint-se a la gestió d'un Estat o conjunt polític a nivell comunal, regional, nacional, etcètera, administració militar, financera, judicial i altres.

Més recentment, ha sorgit el concepte de 'management' per parlar de les pràctiques que tenen lloc, sovint, en institucions privades per part de la direcció cap als seus empleats, això inclou: capacitats de lideratge, d'administració de recursos i finances, de estructuració organitzacional de desenvolupament de recursos humans, de treball en equip, unitat de comandament i de direcció, de recerca i avaluació, i de resolució de conflictes, entre d'altres. L'estudi d'aquestes pràctiques té a veure amb una finalitat fonamentalment estratègica per a la satisfacció de les necessitats i desitjos dels involucrats en una entitat a favor del seu progrés econòmic.