medi ambient

definició de bioma

Es diu Bioma aquella determinada part del planeta terra que comparteix clima, vegetació i fauna. És a dir, el bioma és el conjunt d'ecosistemes característics i predominants d'una zona biogeogràfica, el qual serà nomenat a partir de les espècies vegetals i animals que hi predominen i que d'alguna manera seran les més adequades per residir-hi. És d'ús freqüent i propi de disciplines com la biologia i l'ecologia, que són justament les dues matèries que s'ocupen del seu estudi i preservació.

Zona geogràfica que comparteix clima, vegetació i fauna

Es tracta de grans superfícies que es considera que conformen una unitat ecològica dins la qual es considerarà la flora, la fauna, el terra, la topografia i el clima; tots aquests elements en interacció influeixen a lhora de determinar el bioma duna zona del món.

La rellevància que ostenta el clima és certament indiscutible perquè les seves característiques influeixen de manera directa al paisatge ia les espècies que es podran desenvolupar. No serà el mateix una zona on plou tot el temps que una altra on escassament hi ha precipitacions al llarg de l'any.

Les espècies autòctones estan preparades naturalment per subsistir-hi

Un bioma es troba estretament influenciat pel tipus de sòl, clima i la topografia que existeix al lloc en qüestió i que òbviament presentarà diferències entre l'un i l'altre bioma; les espècies que viuen i es desenvolupen en un bioma poden no aconseguir-ho en un altre i això serà justament perquè hi ha espècies que estan preparades per adaptar-se a certes condicions naturals mentre que altres no ho poden fer.

Ara bé, cal dir que un bioma pot estar conformat per ecosistemes diversos. Per ecosistema comprenem la comunitat que integren una sèrie d'éssers vius interrelacionats i, per descomptat, pel medi que habiten.

Així és que l'ecosistema és la suma de tots els éssers vius d'un hàbitat perquè al bioma també se sumen aquells ecosistemes propers que disposen de característiques símils.

Donarem un exemple per comprendre clarament aquest fet, l'oasi i el desert són dos ecosistemes ben diferenciats, al primer ens podrem trobar amb una font d'aigua fresca, mentre que al segon no, prima l'escassetat d'aigua, però, tots dos pertanyen a un mateix bioma que és el desert i que més endavant en repassarem les característiques.

Classes de biomes i característiques

Cadascun dels biomes que hi ha al planeta ostenta al seu interior associacions vegetals i animals similars que conformen, en l'esmentat conjunt de biomes, la biòsfera que és part de la terra i el lloc on té desenvolupament la vida.

Els principals biomes del planeta són els següents…

Les Selves, que abunden en els climes equatorials i es caracteritzen per la recepció d'abundants pluges durant l'any. Es destaquen per la seva biodiversitat, havent-hi una enorme varietat d'animals i plantes, aquestes últimes de gran port, sent la més extensa la del Amazones de 6.000.000 km. quadrats.

Hem de destacar que les selves aporten beneficis molt grans al desenvolupament de la vida al planeta. Hi conviuen moltes espècies animals i vegetals que ajuden a estabilitzar el clima del nostre món, regulant el cicle de l'aigua, disminuint el flagell de les inundacions i protegeixen els sòls.

I d'altra banda són font única de recursos que s'utilitzen a l'economia, oa l'indústria farmacèutica, per citar-ne alguns, i ni parlar de la bellesa de què són propietàries i que les converteixen en llocs de gran atracció turística.

Les Sabanes, per la seva banda, són planes que es troben ubicades entre els tròpics, presentant una disminució en la seva vegetació quan s'allunyen de la zona equatorial. Compten amb arbreda separada per herbes i d'alguna manera són una zona intermèdia entre l'estepa i el bosc.

Mentrestant, els boscos, es desenvolupen en aquells climes majoritàriament humits que compten amb freqüents precipitacions i en els quals predominarà una mena d'arbre que serà la característica del bioma. Hi ha boscos de clima fred, com ser els taigues a Amèrica del Nord, que presenten una majoria d'arbres perennifolis (fulles que no cauen) i de coníferes; un altre tipus són els boscos caducifolis, perquè per contra les seves fulles si cauen a la Tardor.

Les tundres, es troben a prop dels pols, on l'aigua presenta forma de neu. Només és factible trobar molses, líquens i herbes escasses.

Les pastures són propis de zones temperades amb poques precipitacions, els seus sòls són tan fèrtils que compten amb gran quantitat de material orgànic; predominen les herbes emprades per a pasturatge i per cas són ideals per al desenvolupament de les tasques ramaderes.

Estepes, també característiques de llocs amb poques pluges, predominen les herbes i arbustos.

A les muntanyes, característics de climes secs, hi ha arbres petits i arbustos espinosos.

I els deserts, zones on pràcticament no hi ha aigua, es destaquen a les zones tropicals i només permeten el desenvolupament de plantes xeròfiles. La vida és certament complexa de donar-se com a conseqüència de l'absència d'una de les fonamentals per als éssers vius com és l'aigua.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found